viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2014

Od Kurowa do Piask ekspresem

PORADNIK: Jak poruszać się po obwodnicy Lublina

30-10-2014

W piątek 31 października o godz. 13 zostanie oddany do użytku odcinek Lublin Sławinek - Lublin Rudnik. Tym samym kierowcy będą mogli skorzystać z całego, 70-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 od Kurowa do Piask. Otwieranie północnej części obwodnicy Lublina będzie wiązać się z chwilowymi utrudnieniami w ruchu, związanymi z usuwaniem tymczasowego oznakowania i zapór. Apelujemy do kierowców o rozważną jazdę.   

GDDKiA 

Schemat obwodnicy Lublina w ciągu drogi S17

 

Węzeł  Lublin Sławinek

GDDKiA  GDDKiA 

Skrzyżowanie trzech dróg ekspresowych: S12, S17 i S19 oraz przedłużenia al. Solidarności. Nie ma połączenia ze starym przebiegiem DK17. W przyszłości od tego węzła rozpocznie się zachodnia część obwodnicy Lublina, a kierowcy będą w pełni wykorzystywać wszystkie łącznice i jezdnie węzła. 

 

Jadąc od strony Warszawy na wprost (kierunek Lublin, Rzeszów) dotrzemy poprzez przedłużenie al. Solidarności do skrzyżowania z al. Sikorskiego (po drodze nie ma żadnych zjazdów z trasy). Natomiast trzymając się prawej strony drogi (kierunek: Chełm, Zamość, Białystok) wjedziemy na łącznicę prowadzącą na obwodnicę Lublina. Tędy możemy dotrzeć do lotniska. Nie ma możliwości zawrócenia do Warszawy.

 

Jadąc od strony Lublina przedłużeniem al. Solidarności możemy wjechać na obwodnicę (kierunek: Chełm, Zamość, Białystok) lub pojechać prosto na Warszawę. Można zawrócić do Lublina.

 

Jadąc obwodnicą możemy zjechać w kierunku Warszawy lub przedłużenia al. Solidarności.

 

Węzeł Lublin Czechów

GDDKiA  GDDKiA 

Skrzyżowanie z przedłużeniem ul. Poligonowej i nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 809. Początkowo węzeł wyłączony z użytku.

Kierowcy skorzystają z niego kilka tygodni po oddaniu północnej części obwodnicy Lublina. Zarząd Dróg Wojewódzkich kończy budowę połączenia węzła z drogą wojewódzką 809 w kierunku północnym. Po oddaniu do użytkowania tej drogi będzie można zjechać z obwodnicy w kierunku Przytoczna lub dotrzeć na Sławinek poprzez ul. Ziemską i Sławinkowską. W przyszłym roku, po zakończeniu prac ul. Poligonowej, będziemy mogli zjechać z węzła na południe do Lublina.

 

Węzeł Lublin Rudnik

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

Skrzyżowanie trzech dróg ekspresowych: S12, S17 i S19 oraz przedłużenia al. Spółdzielczości Pracy.

Jadąc obwodnicą od strony Warszawy na wprost kontynuujemy podróż w do Chełma i Zamościa, a trzymając się prawej strony (kierunek Białystok, Lublin, al. Spółdzielczości Pracy) możemy zjechać z obwodnicy. Po chwili prawa strona łącznicy poprowadzi nas do Lublina, a lewa na Białystok i Lubartów.

Od strony Piask pierwsza łącznica wyprowadza ruch na Białystok, a druga (po przejechaniu nad DK19) na Lublin.

Wyjeżdżając z Lublina przedłużeniem al. Spółdzielczości Pracy, na wysokości Elizówki znajdziemy się na początku węzła. Na wprost pojedziemy na Białystok i Lubartów. Trzymając się prawej strony wjedziemy na łącznicę prowadzącą na drogę ekspresową, prawa strona łącznicy poprowadzi nas na Chełm i Zamość, a lewa na Radom, Warszawę i Rzeszów.

Jadąc od strony Lubartowa prawa strona poprowadzi nas na jezdnię rozprowadzającą ruch na drogę ekspresową (pierwsza łącznica na Radom, Warszawę i Rzeszów, druga na Chełm i Zamość), a lewa strona do Lublina. Jezdnia główna oddzielona jest od jezdni rozprowadzającej pasem zieleni.

 

Węzeł Lublin Tatary

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

Skrzyżowanie obwodnicy z drogą krajową nr 82

Z obwodnicy wjeżdżamy na położone nad nią rondo turbinowe, które po zajęciu odpowiedniego pasa ruchu wyprowadzi nas w danym kierunku. Od strony Warszawy prawy skrajny pas umożliwi wjazd do Lublina przez ul. Turystyczną, środkowy i lewy skręt w kierunku Łęcznej. Od strony Piask są dwa pasy ruchu na łącznicy, prawy dla jadących w kierunku Łęcznej i lewy w kierunku Lublina. Kierowcy jadący od strony Łącznej lub Lublina mogą wjechać na obwodnicę.

 

Węzeł Lublin Zadębie

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

Skrzyżowanie obwodnicy z drogą wojewódzką 822 prowadzącą od ul. Metalurgicznej do Portu Lotniczego Lublin i Świdnika. Węzeł ma kształt koniczyny umożliwiający obsługę wszystkich kierunków. W ciągu obwodnicy wydzielono jezdnie rozprowadzające ruch na łącznice węzła, a kierowcy chcący dotrzeć na lotnisko, do Świdnika lub poprzez ul. Metalurgiczną i Mełgiewską do Lublina muszą trzymać się prawej strony jezdni.

 

Węzeł Lublin Felin

GDDKiA 

Nietypowy węzeł składający się z kilku elementów obsługujący dojazd do Świdnika, połączenie obwodnicy z dalszym odcinkiem S12 i S17 oraz wjazd do Lublina na al. Witosa.

Jadąc od strony Warszawy kierowcy poprzez łącznicę i skrzyżowanie w ciągu al. Jana Pawła II mogą dojechać do Świdnika lub zjechać na al. Witosa w kierunku Lublina. Pozostając na głównej jezdni kierujemy się na Piaski, a kilkaset metrów dalej do drogi ekspresowej dołącza się przedłużenie al. Witosa.

Kierowcy jadący od strony Piask w kierunku al. Witosa trzymając się prawej strony wjeżdżają na wiadukt nad obwodnicą. Ci którzy chcą ominąć Lublin jadą prosto, podobnie jak zmierzający do Świdnika, którzy kilkaset metrów dalej poprzez łącznicę wjeżdżają na al. Jana Pawła II. Wyjeżdżając ze Świdnika tą aleją możemy zjechać na obwodnicę łącznicami na Warszawę lub Chełm i Zamość, a także zjechać do al. Witosa. Od strony Lublina na Zamość i Chełm jedziemy prosto, a chcąc wjechać na obwodnicę w kierunku Warszawy korzystamy z odcinka al. Jana Pawła II i łącznicy.