viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Rok 2013 na drogach krajowych Warmii i Mazur

15-12-2013

Rok 2013 na drogach krajowych województwa warmińsko-mazurskiego to przede wszystkim rok przetargów na wykonanie zadań, które będą realizowane w nowej perspektywie unijnego budżetu na lata 2014-2020.

Nowe przetargi

GDDKiA zbliża się do zakończenia projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach obecnej perspektywy finansowej 2007-2013. Jednocześnie wystartowała z nowymi projektami, przeznaczonymi do realizacji w ramach środków z budżetu UE na lata 2014-2020. W ramach zadań z  załączników 5 i 6 Programu Budowy Dróg Krajowych ogłosiliśmy 7 przetargów na 9 zadań (odcinków dróg). Łączna długość odcinków w przetargach to ok. 108,3 km (drogi ekspresowe 74,9 km i obwodnice 33,4 km). Łączna wartość tych inwestycji przeznaczonych do realizacji w nowej perspektywie - około 5 mld zł. Są to drogi ekspresowe:

 • S-7 Nidzica – Napierki (22,7 km),
 • S-7 Miłomłyn – Ostróda Północ (9,2 km),
 • S-7 Ostróda Północ – Ostróda Południe (9,7 km),
 • S-7 Ostróda Południe - Olsztynek (20,1 km),
 • S-51 Olsztyn – Olsztynek (13,3 km),

oraz obwodnice:

 • Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 (24,7 km),
 • Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (8,7 km) realizowana wraz z odcinkiem S-7 Ostróda Płn. – Ostróda Płd. jako jedno zadanie.

Inwestycje i remonty w 2013 r.

W lipcu 2013 roku zakończyła się budowa  obwodnicy Olecka o długości 7,6 km w ciągu drogi krajowej nr 65, inwestycja finansowana z PO RPW. Wartość tego zadania to 109,9 mln zł. Jest to droga o przekroju 2+1, co oznacza, że jadący mają na przemian po dwa pasy ruchu w jednym kierunku.

 

Z funduszy POIiŚ realizowany jest  8,2-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 16 z Biskupca do Borek Wielkich. Koszt tego zadania to 147,7 mln zł. Planowany na 27 czerwca 2013 roku termin zakończenia zadania nie został dotrzymany ze względu na niewywiązywanie się z warunków umowy generalnego wykonawcy – konsorcjum Alpine Bau/Hydrogeo. Umowa została rozwiązana, a zadanie kontynuowały firmy PBDiM z Mińska Mazowieckiego i PROWERK z Krakowa. 3 grudnia 2013 szesnastka została udostępniona do ruchu. Ostateczne zakończeni a prac planowane jest na połowę 2014 roku.

 

Latem 2013 roku rozpoczęła się rozbudowa  15,6 km odcinka drogi krajowej nr 65 Gołdap – Kowale Oleckie. Po wybudowaniu obwodnic trzech miast (Gołdapi, Olecka i Ełku) to kolejny etap modernizacji drogi krajowej 65. Koszt zadania wynosi  blisko 54 mln zł.  Inwestycja współfinansowana jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej (Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Wysokość dofinansowania – 10 mln EUR. Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2014 roku.

 

Oprócz dużych inwestycji drogowych olsztyński oddział zrealizował  w 2013 roku także mniejsze zadania remontowe.  Za kwotę ok. 28 mln zł wyremontowaliśmy 33 odcinki dróg o łącznej długości 34,4 km oraz 7 obiektów mostowych za kwotę blisko 7,2 mln zł.

 

Laboratoryjny System Kontroli Jakości

W ubiegłym roku laboratorium drogowe olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uzyskało nową siedzibę, odpowiadającą coraz wyższym wymaganiom stawianym nowoczesnemu systemowi kontroli jakości przy budowie i utrzymaniu dróg.

W 2013 roku olsztyńskie laboratorium drogowe przeprowadziło łącznie 11 065 badań, w tym:

 • badania betonu i materiałów wiążących – 216 
 • badania kruszyw – 843  
 • badania asfaltu i mieszanek mineralno-asfaltowych – 3833 
 • badania gruntów – 589 
 • badania z zakresu diagnostyki nawierzchni – 5584 

GDDKiA pomaga sprawdzać jakość także na drogach wojewódzkich. 6 czerwca 2013 podpisaliśmy umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która określa zasady współpracy w zakresie wykorzystania potencjału laboratorium drogowego GDDKiA na inwestycjach prowadzonych na drogach wojewódzkich. W ramach umowy w 2013 r. GDDKiA wykonała dla ZDW w Olsztynie 495 badań.