viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Rozpoczynają się prace zasadnicze na Trasie Armii Krajowej.

07-11-2013

W nocy z 8 na 9 listopada br. planowane jest rozpoczęcie zasadniczego etapu robót przy przebudowie Trasy Armii Krajowej.

Do tej pory Wykonawca realizował prace przygotowawcze związane z budową przewiązek:

- w pasie rozdziału trasy głównej pomiędzy ulicami Gwiaździstą a Mickiewicza (przewiązka była niezbędna do utrzymania płynnego ruchu w trakcie rozbiórki kładki dla pieszych),

- w pasie rozdziału trasy głównej na odcinku 100 m na wysokości węzła Wisłostrada (prace prowadzono w godzinach nocnych)

- w pasie rozdziału trasy głównej na odcinku 100 m za węzłem Modlińska w kierunku Marek (prace prowadzono w godzinach nocnych)

- w pasie środkowym Wisłostrady na odcinku 100 m na wysokości Trasy AK.

 

Przeprowadzono również prace rozbiórkowe północnej łącznicy węzła Wisłostrada w kierunku Gdańska. Obecnie trwają prace porządkowe i wywóz gruzu.

 

Ponadto wyłączone z ruchu zostały trzy łącznice w węzłach Modlińska i Wisłostrada przeznaczone do przebudowy:

- wjazd z ul. Modlińskiej na most Grota-Roweckiego (łącznica w relacji północ–zachód)

- wjazd z ul. Jagiellońskiej na most Grota-Roweckiego (łącznica w relacji południe–zachód)

- zjazd z mostu Grota-Roweckiego na Wisłostradę w kierunku Gdańska (łącznica w relacji wschód-północ)

 

W najbliższy piątek, 8 listopada o godzinie 22 zbierze się komisja, która zdecyduje o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu polegającej na:

- wyłączeniu z ruchu na prawym brzegu Wisły łącznicy północ – wschód (Tarchomin – Bródno), oraz na lewym brzegu Wisły łącznic:

- wschód – południe (Most gen. S. Grota-Roweckiego – Wisłostrada),

- zachód – północ (Bielany – Gdańsk).

Zamknięty zostanie przejazd ulicą Gwiaździstą.

 

Wyłączona z ruchu będzie również północna (w kierunku zachodnim) główna jezdnia Trasy AK od ul. Modlińskiej do ul. Gwiaździstej. Kierowcy będą się poruszali w obydwu kierunkach jezdnią południową, mając do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Na dalszym odcinku, tj. na jezdni północnej od ul. Gwiaździstej do Broniewskiego i na jezdni południowej od ul. Mickiewicza do ul. Gwiaździstej, zawężone będą skrajne lewe pasy a ruch będzie się odbywał dwoma pasami w każdym kierunku.

 

Ponadto planuje się wprowadzić nieco mniejsze zmiany na ulicach w pobliżu Trasy AK.

- na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej i Płochocińskiej pierwszeństwo uzyskają kierowcy jadący z ul. Modlińskiej w Płochocińską (w obydwu kierunkach). Dzięki temu jadący z Białołęki (i z powrotem) łatwiej dojadą ul. Płochocińską do Marywilskiej, którą mogą wjechać na Trasę Toruńską.

- na ul. S. Starzyńskiego przy Namysłowskiej w sygnalizacji świetlnej wydłużony zostanie czas przejazdu dla jadących ul. S. Starzyńskiego. Ma to ułatwić komunikację z mostem Gdańskim.

- na skrzyżowaniu ul. T. Nocznickiego i J. Kasprowicza wytyczone zostały dodatkowe pasy do skrętu w lewo (z ul. T. Nocznickiego w J. Kasprowicza ) i w prawo (z ul. J. Kasprowicza w T. Nocznickiego). To rozwiązanie ułatwi zjazd z Trasy mostu M. Skłodowskiej-Curie. 

- na skrzyżowaniu ul. Wólczyńskiej i T. Nocznickiego wybudowany zostanie pas do skrętu w lewo z ul. Wólczyńskiej (z kierunku Izabelina) w T. Nocznickiego. Przebudowa uporządkuje ruch na tym skrzyżowaniu.

- na ul. Z. Słomińskiego przy Dworcu Gdańskim powstanie zawrotka umożliwiająca przejazd do ul. gen. W. Andersa w kierunku centrum kierowcom jadącym z mostu Gdańskiego.

 

W ramach kontraktu „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska” prawie pięciokilometrowy odcinek drogi zostanie dostosowany do parametrów trasy ekspresowej. Przebudowane zostaną węzły: Powązkowska, Broniewskiego, Marymoncka, Wisłostrada i Modlińska, drogi zbiorczo- rozprowadzające, infrastruktura techniczna, wybudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz ekrany akustyczne. Rozebrane i wybudowane od nowa będą 33 obiekty mostowe. Natomiast remontowanych i przebudowywanych będzie 27 obiektów, w tym kluczowy most gen. S. Grota-Roweckiego, na którym powstanie 5 pasów ruchu w jednym kierunku – dwa dla ruchu tranzytowego i trzy dla ruchu lokalnego.                                     

Prezentacja