viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Pięciu chętnych do budowy ekspresowej wylotówki na Katowice

25-02-2013

Od 60 do 80 % wartości kosztorysu inwestorskiego zaproponowali oferenci na kontynuację projektowania i budowę odcinka drogi ekspresowej S8.  

 

Najtańszą ofertę na kontynuację projektowania i budowę odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 w miejscowości Magdalenka złożyła firma Strabag. Oferta opiewa na kwotę blisko 566 mln zł. Najwyższą ofertę złożyło konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź”, Johann Bunte oraz Mirbud S.A. Ta oferta opiewa na ponad 759 mln zł.

GDDKiA przeznaczyła na realizację zadania 945 036 800,00 zł brutto.

 

Wybór wykonawcy, który będzie kontynuował projektowanie oraz wybuduje zamiejski odcinek trasy S8 Salomea-Wolica, dokonywany jest w trycie przetargu ograniczonego polegającego na zaproszeniu do udziału w dalszym postępowaniu oferentów wybranych w drodze prekwalifikacji. Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja ofert pod względem finansowym, formalno-prawnym i merytorycznym.

Zestawienie złożonych ofert:

  1. Konsorcjum firm:PRM „Mosty-Łódź” S.A., Bunte Polska Sp. z o.o., Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Mirbud S.A., 759 169 108,21 zł brutto

 

  1. Konsorcjum firm: Budimex S.A., Ferrovial Agroman S.A., 591 629 889,60 zł brutto

 

  1. Konsorcjum firm: Astaldi S.p.A., PBDiM Mińsk Mazowiecki ; 612 402 807,60 zł brutto

 

  1. Konsorcjum firm: Salini Polska Sp. z o.o.,Todini Costruzioni Generali S.p.A., 697 401 991,70 zł brutto

 

  1. Strabag Sp. z o.o. 565 691 621,08 zł brutto

 

Inwestycja polega na budowie dwóch odcinków dróg:

1. S8 węzeł Paszków - węzeł Opacz, długości 11,5 km. Trasa ekspresowa będzie posiadała 2 jezdnie po 2 lub 3 pasy ruchu (w zależności od odcinka) plus pas awaryjny oraz 5 m pas rozdziału. Wybudowane zostaną również 3 kładki, 4 mosty, 12 wiaduktów, 10 przejść dla zwierząt. Dostępność do drogi będzie ograniczona, tylko poprzez węzły: Opacz, Puchały (Sokołowska), Janki Małe i Paszków. Od węzła Opacz do węzła Janki Małe trasa będzie prowadzona po nowym śladzie. Natomiast dalej do węzła Paszków trasa stanowić będzie przebudowany do parametrów drogi ekspresowej odcinek istniejącej drogi krajowej nr 8. Ponadto projekt przewiduje budowę nowego układu dróg lokalnych oraz przebudowę dróg poprzecznych przecinających projektowaną drogę ekspresową, obiekty mostowe, kładki dla pieszych, obiekty drogowe, urządzenia ochrony środowiska wraz z zielenią, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.droga krajowa nr 7 na odcinku węzeł Janki Małe – skrzyżowanie z DW nr 721 w m. Sękocin Las w rejonie Magdalenki. Nowy odcinek drogi o długości 2,4 km będzie posiadał klasę GP (ruchu głównego przyspieszonego). W ciągu tej drogi wybudowane zostaną 2 kładki, 1 wiadukt, urządzenia ochrony środowiska wraz z zielenią oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.