viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Oferty na S8 Powązkowska-Modlińska otwarte

19-02-2013

19 lutego br. w warszawskim Oddziale GDDKiA zostały otwarte oferty na kontynuację projektowania i przebudowę drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. w.Powązkowska - w.Modlińska.

Inwestor na realizację zadania przeznaczył 932 948 001,30 zł brutto.

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert.

Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm: Astaldi S.p.A., Włochy; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki, na kwotę ponad 544 mln zł brutto.

Najwyższa oferta, na kwotę ponad 1,7mld zł brutto została złożona przez konsorcjum firm:Budimex S.A.; Ferrovial Agroman S.A., Hiszpania.

Pozostałe oferty zostały złożone przez:

 

Metrostav a.s.,Republika Czeska

na kwotę:

796 304 041,43 zł brutto

Konsorcjum firm: FCC Construccion S.A.,

Hiszpania, IDS-BUD S.A

na kwotę:

835 888 320,00 zł brutto

Konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe S.A.,

Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A., Portugalia

na kwotę:

897 022 196,26 zł brutto

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A., Dragados S.A., Hiszpania

na kwotę:

920 142 626,06 zł brutto

 

Kolejnym etapem będzie teraz weryfikacja ofert pod względem finansowym, formalno-prawnym i merytorycznym.

Wykonawca, na realizację zamówienia, będzie miał 27 miesięcy od daty podpisania umowy (do czasu realizacji umowy wlicza się również okresy zimowe).

W zakres zamówienia wchodzą w szczególności :

- uzyskanie przekroju drogi ekspresowej na odcinku węzeł „Powązkowska”

– węzeł „Wisłostrada” o 2 jezdniach jednokierunkowych ( każda 3 pasy ruchu) oraz pas awaryjny wraz z budową lub remontem obiektów inżynierskich,

- uzyskanie przekroju drogi ekspresowej na odcinku węzeł „Wisłostrada”

– węzeł „Modlińska” o 2 jezdniach jednokierunkowych (każda 2 pasy ruchu) bez pasa awaryjnego wraz z wydzielonymi drogami zbiorczo-rozprowadzającymi na odcinku węzeł „Wisłostrada”

– węzeł „Modlińska”, - przebudowa obiektu przez rzekę Wisłę tj. Most Grota-Roweckiego

– umożliwienie prowadzenia 5 pasów ruchu w każdym kierunku (dwa dla drogi S i trzy dla ruchu lokalnego), dostosowanie do obowiązujących obciążeń rozporządzenia MTiGM oraz dostosowanie do ruchu pieszego i rowerowego,

- przebudowa węzłów: o węzeł „Powązkowska”: przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną wraz z remontem wiaduktów, wzmocnienie/przebudowa nawierzchni, o węzeł „Broniewskiego”: przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną wraz z remontem wiaduktów,

- wzmocnienie/przebudowa nawierzchni, o węzeł „Marymoncka”: budowa i przebudowa łącznicy jednopasmowej wraz z budową obiektu inżynierskiego,

wzmocnienie/przebudowa nawierzchni pozostałych łącznic i ulic w węźle wraz z remontem obiektów inżynierskich, o węzeł „Wisłostrada”: przebudowa łącznic wraz z przebudową obiektów inżynierskich,

- wzmocnienie/przebudowa nawierzchni pozostałych łącznic oraz ulic w węźle wraz z remontem obiektów inżynierskich, o węzeł „Modlińska”: przebudowa łącznicy jednopasmowej wraz z obiektami inżynierskimi,

- wzmocnienie/ przebudowa nawierzchni pozostałych łącznic i ulic w węźle wraz z remontem lub przebudową obiektów inżynierskich, przebudową sygnalizacji świetlnej,

- przebudowa dróg zbiorczo-rozprowadzających łączących węzły Trasy Armii Krajowej w zespoły węzłów: Powązkowska – Broniewskiego – Marymoncka i Wisłostrada - Modlińska w tym: o wzmocnienie/przebudowa nawierzchni dróg zbiorczo-rozprowadzających wraz z korektą przebiegu jezdni w rejonie połączeń z jezdniami głównymi drogi ekspresowej i skrzyżowań,

- budowa i przebudowa pozostałych dróg:

- budowa i przebudowa chodników dla pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych wraz z pochylniami,

- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej tj. przebudowa urządzeń obcych,

- budowa ekranów akustycznych, - budowa, przebudowa i remont pozostałych obiektów inżynierskich,

- inne przebudowy i rozbiórki,

- wycinka istniejącej zieleni,

- zagospodarowanie terenu zielenią.