viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2012

Budowa największego węzła w północnej Polsce zakończona

Po trzy pasy ruchu w każdym kierunku i węzeł typu koniczyna z łącznicą półbezpośrednią zyskali kierowcy na drodze ekspresowej S6 Obwodnicy Trójmiasta.

W obecności ministra Sławomira Nowaka została symbolicznie zakończona budowa największego węzła w północnej Polsce: węzła zespolonego Karczemki w Gdańsku na drodze ekspresowej S6 Obwodnicy Trójmiasta. Na długości prawie 3,5 km droga GDDKiAekspresowa zyskała po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, a na skrzyżowaniu z Trasą W-Z (ul. Armii Krajowej) powstał węzeł typu koniczyna z łącznicą półbezpośrednią – drogą, którą kierowcy jadą od strony Gdyni i włączają się płynnie w drogę prowadzącą do centrum Gdańska. Okazją do symbolicznego zakończenia inwestycji było przekazanie dziesiątej i ostatniej decyzji pozwolenia na użytkowanie, którą Robertowi Marszałkowi, dyrektorowi gdańskiego Oddziału GDDKiA, wręczył Grzegorz Stosik, Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Minister Nowak podkreślił, że po okresie trudności w przejeździe przez ten węzeł spowodowanych budową, kierowcy mogą wreszcie cieszyć się wygodną, bezpieczną drogą. Podziękował także osobom zaangażowanym w ten projekt ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z nadzoru inwestorskiego i firmy wykonawczej.

Węzeł Karczemki jest najważniejszą inwestycją na Euro 2012 prowadzoną przez gdański Oddział GDDKiA, ponieważ umożliwia on szybki, komfortowy i bezpieczny przejazd z lotniska do centrum Gdańska. Dzięki niemu, będzie można również wygodnie przejechać drogami rekomendowanymi na Euro – autostradą A1 i S6 Obwodnicą Trójmiasta.

 

 

Więcej o węźle:

 

Rozbudowa węzła Karczemki na drodze ekspresowej

S6 Obwodnicy Trójmiasta

Największy węzeł drogowy na północy Polski

 

Węzeł Karczemki jest największym węzłem drogowym w północnej Polsce. Dzięki niemu został odblokowany główny wylot z Gdańska w kierunku Kaszub. Ponadto zapewnia płynne połączenie centrum miasta z Obwodnicą Trójmiasta, gdzie wszystkie relacje odbywają się w sposób bezkolizyjny.

Inwestycja stanowi połączenie drogi ekspresowej S6 Obwodnicy Trójmiasta z drogą krajową nr 7. Zawiera dwa wielopoziomowe skrzyżowania drogowe, zasadnicze na przecięciu z Trasą W-Z i drugie, mniejsze przy wjeździe/zjeździe do centrum handlowego.

Węzeł zespolony Karczemki zapewnia szybkie i bezkolizyjne połączenie lotniska Rębiechowo oraz Obwodnicy Trójmiasta z centrum Gdańska, poprzez ostatni etap rozbudowy trasy W-Z. Z symulacji ruchu wynika jednoznacznie, że wjazd z Gdańska na Obwodnicę Trójmiasta będzie się odbywał bez żadnych utrudnień nawet dla ruchu prognozowanego na rok 2025. Poprzez zdecydowaną poprawę swobody ruchu zmniejszy się ilość wypadków oraz zdarzeń drogowych. Jednocześnie zmniejszy się zużycie paliwa i emisja spalin do środowiska.

W ramach rozbudowy węzeł Karczemki otrzymał kształt pełnej koniczyny. Powstanie jedenaście wiaduktów, przepust i kładka dla pieszych, a na Obwodnicy Trójmiasta dobudowany zostanie trzeci pas ruchu na odcinku ok. 3,5 km dla obu jezdni. Kierowcy jadący z Gdyni do centrum Gdańska doceniają już tzw. łącznicę półbezpośrednią - drogę, którą bezkolizyjnie zjeżdżają z Obwodnicy Trójmiasta i płynnie wjeżdżają na Trasę W-Z.

Długość budowanych dróg to 13,9 km, w tym: 3,4 km Obwodnica Trójmiasta i 10,5 km to łącznice i drogi zbiorcze.

Przebudowywane obiekty inżynierskie przewidują założenia dotyczące planowanej budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, z uwzględnieniem odpowiedniej rozpiętości wiaduktów i skrajni obiektów. Ponadto na węźle wykonano elementy infrastruktury sieci teletechnicznej związanych z budową Systemu Inteligentnego Sterowania Ruchem TRISTAR, który ma zrewolucjonizować poruszanie się po aglomeracji trójmiejskiej.

Inwestycja będzie przyjazna środowisku, ponieważ spowoduje usprawnienie systemu komunikacyjnego, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie zużycia paliwa, emisji spalin i zanieczyszczeń do środowiska. Ponadto na węźle zbudowano szereg elementów ekologicznych – pasy zieleni, przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne.

 

Koszt inwestycji: 267 391 884,22 zł (w tym 36 403 776,49 zł środki Auchan) Krajowy Fundusz Drogowy i współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko kwotą 173 932 648,46 zł;

 

Inwestor:        Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

Wykonawca:   Budimex SA

Nadzór:              Polski Rejestr Statków SA

Projektant:      Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

  

Kalendarium:

 

10.11.2006 r. – podpisanie umowy na projekty: koncepcyjny, budowlany i wykonawczy z Transprojektem Gdańskim Sp. z o.o.

14.09.2009 r. - wydana przez wojewodę pomorskiego decyzja zgody na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID)

12.03.2010 r. – podpisanie umowy między GDDKiA Oddział w Gdańsku a Budimex SA

23.03.2010 r. – przekazanie wykonawcy placu budowy

10.09.2010 r. – podpisanie umowy o dofinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

15.05.2012 r. – zakończenie inwestycji