viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZ historii drogownictwa

 • Dróżniczówki

  21-09-2020
  1978 r. Radom ul. Wolanowska dróżniczówka z I polowy XIX w

  Na początku XIX wieku, wzorem innych państw na terenach polskich zostały utworzone służby techniczne. Różnie one były usytuowane w administracji każdego z zaborców, jednak zasadniczo miały ten sam cel - utrzymanie lub budowa dróg. W jej skład wchodzili dróżnicy, drogomistrze, konduktorzy, a służby te również bywały uwojskowione.

 • Pomiar ruchu na przestrzeni lat

  13-08-2020
  GDDKiA

  W tym roku przeprowadzany jest Generalny Pomiar Ruchu, który swoją historię w Polsce rozpoczął w 1926 roku, choć na świecie nie był on nowością. Pierwsze pomiary tego typu przeprowadzano we Francji w XIX wieku a stosowaną jednostką pomiarową była liczba zaprzęgów konnych. Wynalezienie nowego środka lokomocji jakim był samochód pociągnęło za sobą wiele zmian w dziedzinie budownictwa drogowego. Chociażby problem wszechobecnego kurzu wzniecanego poprzez coraz szybciej poruszające się pojazdy a co za tym idzie badań nad nowymi rodzajami nawierzchni drogowych dla pojazdów mechanicznych. Kolejnym zagadnieniem związanym z nowym środkiem lokomocji, które należało od nowa zdefiniować było określenie wpływu rosnącego ruchu pojazdów mechanicznych na obecną i nowo powstającą infrastrukturę drogową.  

 • Współzawodnictwo sportowe drogowców

  13-08-2020
  GDDKiA

  „Nic nie wpływa tak odświeżająco i odmładzająco i nic tak nie przywraca nadwyrężonych całotygodniową pracą sił jak intensywne ćwiczenia fizyczne. W zdrowym ciele zdrowy duch”. Takie hasła zachęcające do aktywności fizycznej były powszechnie znane i propagowane w okresie PRL.

 • Plan Odbudowy Gospodarczej - Plan Trzyletni.

  13-08-2020
  GDDKiA

  7 maja 1945 roku został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy kończąc tym samym działania wojenne w Europie.

  Z drugiej wojny światowej Polska wyszła zdewastowana demograficznie i gospodarczo. Skala zniszczeń i ogrom zadań do wykonania przy odbudowie kraju nie mogła zostać pozostawiona przypadkowi i musiała się odbyć w sposób racjonalny i  przemyślany.

 • Dzień Transportowca i Drogowca

  13-08-2020
  GDDKiA

  Wspólne świętowanie drogowców wywodzi się co najmniej z okresu międzywojennego. Coroczne spotkania odbywały się przeważnie z początkiem maja lub pod koniec lipca – w okolicy dnia Świętego Krzysztofa. Miały one charakter odświętny jednak mniej formalny i w przyjaznej, miłej atmosferze spotykała się cała rodzina drogowców, by na piknikach lub w specjalnie do tego celu wynajętych lokalach wspólnie bawić się i świętować. Z czasem organizowanym spotkaniom towarzyszyła oczywiście jakaś część oficjalna podczas, której omawiano bieżąca sytuację oraz odczytywano z tej okazji listy kierownictwa z podziękowaniami i pochwałami dla pracowników za włożony trud i zaangażowanie.

   

 • Saper lodu się nie boi

  13-08-2020
  GDDKiA

  W dobie zmieniającego się klimatu coraz rzadziej mamy do czynienia z niskimi temperaturami, a co za tym idzie ze srogimi zimami, gdzie mróz dochodził do kilkudziesięciu stopni poniżej zera.  Cyklicznie występujące surowe zimy powodowały, że na wszystkich rzekach w Polsce pojawiała się gruba pokrywa lodowa.  W związku z tym na naszych rzekach dochodziło do tzw. pochodu lodów. Co kilka lat zjawisko to miało szczególnie dramatyczny przebieg czasem nawet dwa razy do roku. Pierwszy raz, gdy po srogich mrozach na początku zimy dochodziło do nagłej odwilży w grudniu lub styczniu a następnie kiedy po kolejnej fali mrozów lód znów skuwał rzeki, aż do odwilży na wiosnę w marcu.

 • Droga za mąkę

  13-08-2020
  GDDKiA

  Współcześnie koszt budowy kilometra drogi szacuje się w milionach złotych czy można więc wybudować ją za worek mąki? Co ma żyto wspólnego z drogą? Wydawać się nam może to niemożliwe, jednak takie sytuacje miały miejsce w historii drogownictwa i budowano drogi płacąc za pracę przy ich budowie i utrzymaniu mąką.

 • Z życia pracowników Oddziału pod koniec lat 40 XX wieku. „Choinka”

  13-08-2020
  GDDKiA

  Świąteczny czas pozwala na sięganie w głąb naszej pamięci. Różne bodźce przywołują wspomnienia, wprowadzają w nastrój nostalgii, czasem też tęsknoty za tym co minęło, atmosfery i radości z bardzo przyziemnych rzeczy, które dziś są poza zasięgiem młodszych pokoleń lub zupełnie niedoceniane. Tak wygląda niestety upływ czasu i zmiany naszego społeczeństwa napędzane rozwojem techniki i potrzeb ludzi. Szczątki zwyczajów jednak zachowały się nie tylko w naszych domach, zakładach pracy ale w nas samych.  Zapraszamy do wspomnień, w kolejną podróż w lata minione. Wracamy do lat 40 XX wieku.

 • Jak jeździć i chodzić po drogach

  22-12-2019
  GDDKiA

  „To co dziś dzieje się na naszych drogach musi budzić poważną troskę u wszystkich, którzy się nad tym zastanawiają i rozumieją, że mogłoby być znacznie lepiej, gdyby ludność nie lekceważyła przepisów ruchu. Na pewno wówczas nie byłoby tyle groźnych wypadków, o których wciąż słyszymy, nie byłoby tylu rannych i zabitych na drogach, nie byłoby wreszcie tyle strat pieniężnych, które stale ponosimy.” Te słowa brzmią bardzo współcześnie lecz napisano je ponad 80-lat temu. Ich autorem jest inżynier Julian Piasecki, wiceminister komunikacji w latach 1933-1939, a zapisano je w przedmowie do książki „Jak jeździć i chodzić po drogach” wydanej w 1938 roku.

 • Zostawiłam moje szczęście na moście w Białobrzegach...

  15-12-2019
  Most w trakcie budowy

  W grudniu 1936 roku otwarto most drogowy na Pilicy w Białobrzegach, na drodze Warszawa - Radom. Czteroprzęsłowy most łukowy był najdłuższym, spośród betonowych i żelbetonowych konstrukcji w Polsce okresu międzywojennego. Rozpiętość każdego przęsła wynosiła 60 m, z pomostem dolnym zawieszonym na łuku. Autorem projektu był Wacław Straszyński. Kierownikiem budowy z ramienia Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Leon Pniak (Józef Pniakowski). Most przeszedł również do historii… literatury.