viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2009

 • Rusza budowa fragmentu S19. Będzie dużo tańsza niż zakładał kosztorys.

  14-08-2009
  4 sierpnia lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał z firmą Strabag umowę na budowę trasy ekspresowej S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski - Lubartów, w tym na obwodnicę Kocka i Woli Skromowskiej.
 • Krok w stronę sprawniejszych procedur remontowych

  11-08-2009
  Program odnów i modernizacji dróg krajowych oraz jak usprawnić procedury inwestycyjne i skrócić czas niezbędnych modernizacji dróg krajowych – nad tymi zagadnieniami zastanawiały się wspólnie kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa zrzeszającej ponad dwieście firm z branży drogowo-mostowej z terenu całej Polski i reprezentującej interesy branży. Spotkanie odbyło się w siedzibie GDDKiA w Warszawie w czwartek 23 lipca 2009 roku.
 • Decyzja lokalizacyjna dla autostrady A4 na odcinku Węzeł Przeworsk-Korczowa

  11-08-2009
  Wojewoda podkarpacki wydał decyzję dotyczącą lokalizacji autostrady A-4 na odcinku Węzeł Przeworsk - Korczowa (granica państwa z Ukrainą)”. Ze względu na ważny interes społeczny, jakim jest budowa niezbędnej infrastruktury drogowej, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Będzie rozprawa sądowa między GDDKiA i spółką Budimex Dromex

  06-08-2009
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie pozwu, jaki został złożony przez spółkę Budimex Dromex o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia przez GDDKiA od kontraktu na budowę obwodnicy Augustowa.
 • Komunikat w sprawie artykułu Gazety Wyborczej Wrocław - Autostrada wciąż czeka na przecięcie wstęgi

  06-08-2009
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie otrzymała do chwili obecnej protokołu zakończenia prac, dzienników budowy oraz części tzw. operatów kolaudacyjnych, które, zgodnie z zapisami w kontrakcie, musi przekazać główny wykonawca. Przekazanie tych dokumentów jest warunkiem otwarcia A4 na odcinku Krzyżowa - Zgorzelec.
 • Jest najkorzystniejsza oferta w przetargu na ekspresową "ósemkę"

  30-07-2009
  Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę drogi krajowej Nr 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Rawy Mazowieckiej. Projekt będzie realizowany w systemie "Zaprojketuj i zbuduj". Uzasadnienie wyboru oferty - zobacz
 • Kolejne kilometry autostrady A1 w budowie

  29-07-2009
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Katowicach podpisała umowę z konsorcjum Budimex Dromex SA oraz Mostostal Warszawa SA na budowę 16 km odcinka autostrady A1 na odcinku Piekary Śląskie - Pyrzowice. Wartość kontraktu to 1,8 mld złotych.
 • Kolejna obwodnica na Mazowszu

  29-07-2009
  Rozpoczęła się budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 (II etap). Zadanie obejmuje budowę trasy o długości 6,3 km. Koszt budowy II-etapu obwodnicy od wybudowanego węzła Mszczonów I (na przecięciu dróg krajowych Nr 50 i 8) do zmodernizowanego odcinka drogi krajowej Nr 50 wynosi 68 mln złotych. Przedsięwzięcie jest kontynuacją zakończonego w 2004 roku I etapu budowy obwodnicy Mszczonowa. Roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 15 miesięcy od rozpoczęcia robót (z wyłączeniem 3-miesięcznego okresu zimowego).
 • Budowa obwodnicy Poznania już rozpoczęta

  29-07-2009
  Rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie zachodniej obwodnicy Poznania. Plac budowy został przekazany wykonawcy 22 lipca br. Ponad 14-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11, na odcinku Złotkowo - Autostrada A2 (Głuchowo), wyprowadzi ruch tranzytowy z kierunku północ-południe poza miasto. Dzięki połączeniu z autostradą A2 oraz planowaną po stronie południowej obwodnicą m. Poznania w ciągu drogi S5, trasa stanie się ważnym szlakiem komunikacyjnym na mapie Polski.
 • Sprawdź, czy jeździsz bezpiecznie! Zapraszamy do Szczucina na happening promujący bezpieczne zachowania na drodze.

  06-08-2009
  Na drodze krajowej nr 73 w Małopolsce w ostatnim dniu lipca dojdzie do serii wypadków samochodowych. Wiele osób odniesie poważne obrażenia. W wyniku karambolu samochody zamienią się we wraki. Na szczęście będzie to wyłącznie element kolejnego happeningu edukacyjnego przygotowanego przez GDDKiA w ramach „Dróg zaufania” - programu ratującego zdrowie i życie użytkowników dróg.