viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum informacji

14-04-2020

Trwa budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów

Mimo ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, prace przy budowie drogi ekspresowej S19 z Lublina do Rzeszowa trwają. Monitorujemy sytuację i apelujemy o zachowanie bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych.

Budowa trasy została podzielona na 12 odcinków realizacyjnych, z czego 6 powstaje w województwie lubelskim, a 6 w woj. podkarpackim. Pierwszymi fragmentami drogi kierowcy powinni pojechać w 2021 roku, natomiast cała trasa ma być oddana do użytku w 2022 roku.

 

Lublin – Niedrzwica (12 km)

 

Na odcinku między Lublinem a Niedrzwicą wciąż trwają rozbiórki i porządkowany jest teren. Wykonawca usuwa reklamy i rozbiera ogrodzenia.

 

W branży drogowej trwają prace przy nasypach i wykopach. Stabilizowane jest podłoże, wzmacniany grunt. Trwają też prace przy budowie dróg dojazdowych. W obrębie Miejsc Obsługi Pasażera Zemborzyce i MOP Radawiec zdejmowana jest warstwa humusu.

 

Równolegle wykonywane są prace przy obiektach mostowych, m.in. zbrojenia filarów i przyczółków oraz wykonywane jest betonowanie na obiektach w ciągu drogi ekspresowej i dróg lokalnych. Trwają także prace przy budowie przejść dla małych zwierząt i przepustów. Ekipy przebudowują sieci wodociągowe, elektroenergetyczne i gazociągowe. Trwają prace m.in. przy demontażu i budowie oświetlenia drogowego.

 

Niedrzwica – Kraśnik (ok. 20 km)

 

Trwa wytyczanie pasa i osi trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych. Porządkowany jest teren. Wykonywane są wyburzenia i rozbiórka budynków.

 

Trwają prace fundamentowe przy obiektach inżynierskich, wykonywane są także zbrojenia. Realizowane są prace ziemne w ciągu trasy głównej, a także dróg dojazdowych.

 

Obwodnica Kraśnika: (ok. 10 km)

 

Trwają prace przy nasypach i wykopach, stabilizowany jest grunt, wykonywana jest także warstwa podbudowy z kruszywa łamanego. Wykonawca prowadzi także prace przy wiaduktach – montowane są zbrojenia i wykonywane betonowanie.

 

Usuwane są kolizje gazociągowe, prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej.

 

Kraśnik – Janów Lubelski (ok. 18 km)

 

Wykonywane są prace związane z odhumusowaniem w pasie drogowym S19, trwają roboty ziemne przy nasypach i wykopach, zagęszczane i wzmacnianie jest podłoże.

 

Wykonywane są prace nad zbrojeniem korpusów wiaduktów oraz betonowaniem i izolacją fundamentów. Trwa budowa przejść dla zwierząt oraz kanalizacji deszczowej.

 

Obwodnica Janowa Lubelskiego (ok. 7 km)

 

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace przy nasypach i wzmacnianiu podłoża. Betonowane są kolejne elementy obiektów mostowych – m.in. korpusów i podpór. W pobliżu miejscowości Pierońka, w pasie drogowym S19, wykonawca układa próbny odcinek dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa. Trwają prace przy betonowaniu korpusów i filarów obiektów mostowych. Budowana jest kanalizacja deszczowa i prowadzone są prace melioracyjne. Prowadzone są również roboty ziemne przy budowie MOP.

 

Janów Lubelski – Lasy Janowskie (ok. 8 km)

 

Prace trwają również na ostatnim odcinku S19 w woj. lubelskim. Wykonawca realizuje prace ziemne. Wzmacniany jest grunt, wykonywane są ulepszenia nasypów, wykonywana jest dolna warstwa podbudowy zasadniczej przyszłych dróg serwisowych i dojazdowych. W branży mostowej betonowane są elementy obiektów i wykonywana jest izolacja. Trwają także prace przy zbrojeniach przejść dla zwierząt oraz przy budowie kanalizacji deszczowej.

 

GDDKiA