viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

 • Otworzyliśmy oferty cenowe w przetargu na zaprojektowanie i budowę części obwodnicy Koszalina i Sianowa

  30-11-2018

  Poznaliśmy oferty cenowe wykonawców na dokończenie realizacji obwodnicy Koszalina na odcinku o dł. 7,9 km od węzła Koszalin Zachód (ul. Władysława IV) do Sianowa (przecięcie obwodnicy z ul. Dworcową). Oferty złożyło łącznie 4 wykonawców, oferty kształtują się w przedziale od około 328,5 mln zł do około 469,1 mln zł. Kryteriami przetargu jest w 60% cena, a w 40 % kryteria pozacenowe (właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna, personel wykonawcy i termin realizacji). Złożone oferty będą teraz sprawdzane. Wszyscy oferenci uwzględnili skrócenie czasu realizacji zadania do 22 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych podczas prowadzenia robót budowlanych), w tym terminie zawiera się również czas na prace projektowe (10 miesięcy). Pozostałe odcinki obwodnicy o łącznej długości 12,2 km ma zakończyć w przyszłym roku w ramach pierwotnego kontraktu dotychczasowy wykonawca obwodnicy.

 • Na ulicy Wojska Polskiego w Wałczu zostanie poprawione bezpieczeństwo pieszych

  30-11-2018

  Odcinek wjazdowy DK22 do Wałcza od strony Jastrowia (ul. Wojska Polskiego) jest długą prostą drogą, na której znajdują się 4 przejścia dla pieszych. W ostatnich 3 latach dochodziło tam do wypadków z pieszymi. Dlatego należy poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku.

  O wprowadzenie koniecznych zmian zabiega wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. - Mieszkańcy zwracali uwagę na ten niebezpieczny odcinek, często dochodzi tam do wypadków – mówi wicewojewoda Subocz – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w takich miejscach to kwestia priorytetowa.

  W ramach doraźnych działań już w lutym tego roku znaki D-6 „przejście dla pieszych” zostały umieszczone na tle z folii fluorescencyjnej. Przedstawiciele GDDKiA i Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przeprowadzili analizę poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku dochodząc do zbieżnych wniosków. Miasto Wałcz ma wykonać do końca tego roku doświetlenie przejść dla pieszych (zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne jest to zadanie Gminy), co poprawi widoczność pieszego przez kierowcę (do wypadków dochodziło po zmroku). GDDKiA ma natomiast wykonać spowolnienie ruchu na wjeździe do Wałcza oraz zmienić lokalizację przejść dla pieszych i wykonać na nich azyle umożliwiające bezpieczne pokonanie jezdni. Rozwiązanie to pozwoli kompleksowo poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku drogi krajowej. Obecnie wykonywany jest projekt zmian w stałej organizacji ruchu, a po jego opracowaniu będą czynione starania o zapewnienia finansowania dla realizacji tych prac.

 • Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Myśliborza

  23-11-2018
  GDDKiA

  Został ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy Myśliborza w ciągu DK26 o długości 3,4 km. Obwodnica wyprowadzi z wąskich uliczek Myśliborza ruch tranzytowy w ciągu drogi krajowej nr 26, ważnej trasy łączącej drogę S3 z granicą polsko – niemiecką w Krajniku Dolnym. – Już w 2009 roku ta inwestycja miała uzyskane zezwolenia i pozyskane grunty, teraz po latach oczekiwania dzięki przyznaniu finansowania przez Ministerstwo Infrastruktury wreszcie będzie mogła ruszyć jej realizacja  – mówi Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA O/Szczecin. Budowę obwodnicy kwotą 8 milionów złotych wesprze również Miasto Myślibórz. Czas realizacji zadania to 28 miesięcy od podpisania umowy, także obwodnica powinna być gotowa w 2021 roku.

 • PKP wprowadza utrudnienia w ruchu na DK 20. Przebudowa przejazdu kolejowego w Złocieńcu.

  16-11-2018

  Na zlecenie PKP PLK S.A. jest realizowana rewitalizacja linii kolejowej Szczecinek-Runowo Pomorskie. Zakres i sposób prowadzenia prac przez wykonawcę według zarządcy infrastruktury kolejowej powoduje konieczność czasowego zamknięcia przejazdu kolejowego na ulicy Drawskiej w Złocieńcu na DK 20 podczas jego przebudowy. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od wykonawcy tych robót przejazd drogą krajową ma być zamknięty w okresie 20.11.2018-04.12.2018. W związku z powyższym zostały wyznaczone objazdy. Ze względu na położenie przejazdu i układ drogowy w tym rejonie objazd powoduje wydłużenie trasy przejazdu DK20 o 16 km. Taki projekt organizacji ruchu uzyskał pozytywną opinię wszystkich instytucji, w tym Urzędu Miasta i Gminy Złocieniec. Służby (pojazdy uprzywilejowane) będą miały możliwość przejazdu lokalnym objazdem (ul. Kolejowa).

 • Jest przetarg na dokumentację dla DK31 Radziszewo-Gryfino

  13-11-2018
  GDDKiA

  Został ogłoszony przetarg na opracowanie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego wraz z elementami Koncepcji Programowej dla odcinka DK31 Radziszewo – Gryfino o długości około 9,6 km. Dokumentacja ta będzie obejmowała również badania geologiczne, hydrogeologiczne i geofizyczne,  czyli pełny zakres opracowań potrzebnych do przetargu na zaprojektowanie i budowę. – Odcinek ten nie miał decyzji środowiskowej, także rozpoczynamy przygotowanie niemal od zera i zlecamy od razu cały komplet niezbędnej dokumentacji – mówi Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA O/Szczecin. Rozpoczęcie procesu przygotowawczego dla tego zadania było możliwe dzięki zatwierdzeniu we wrześniu tego roku przez Ministerstwo Infrastruktury Programu Inwestycji dla tego zadania. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 27 miesięcy na wykonanie opracowań projektowych. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się do 2026 roku.

 • Zmieni się sposób dojazdu do lotniska Szczecin-Goleniów - zmiana organizacji ruchu w związku z budową S6

  02-11-2018
  GDDKiA

  Na budowanym odcinku drogi S6 Goleniów Nowogard 13 listopada wprowadzono zmianę organizacji ruchu na odcinku o długości 9 km od węzła Goleniów Północ do budowanego przejścia dla zwierząt na wysokości miejscowości Krzywice. Ruch pojazdów zostanie na tym odcinku przerzucony na gotowe fragmenty jezdni prawej (km22+00 -  km27+400) i jezdni lewej (km27+400 – km31+000) drogi S6. Zmiany te pozwolą wykonać kolejne brakujące elementy nowego układu drogowego. Prosimy kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie, stasowanie się do ograniczeń prędkości oraz ograniczone zaufanie do nawigacji samochodowych i przestrzegamy przed jazdą „na pamięć”.

 • Ogłosiliśmy przetarg na Koncepcję Programową dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31

  31-10-2018

  Wszczęto postepowanie przetargowe na opracowanie koncepcji programowej dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 o długości 5,6 km. Dokumentacja ta uszczegółowi rozwiązania projektowe w korytarzu określonym w decyzji środowiskowej z 2012 roku. Wykonane zostaną również badania geologiczne. - Dokumentacja powinna być gotowa w 2020 roku, umożliwi ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę tej ważnej obwodnicy – mówi Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA O/Szczecin. Rozpoczęcie procesu przygotowania i realizacji tej inwestycji jest możliwe dzięki zatwierdzeniu przez Ministerstwo Infrastruktury Programu Inwestycji dla tego zadania, zgodnie z którym obwodnica powinna być gotowa do 2025 roku.

 • Zmiana organizacji ruchu między Lisowem, a Żabowem na odcinku S6 Nowogard-Płoty

  23-10-2018
  GDDKiA

  Między miejscowościami Lisowo, a Żabowo na budowanym odcinku S6 Nowogard-Płoty ruch pojazdów został przerzucony z dotychczasowego przebiegu DK6 na drogi wspomagające i jezdnię zachodnią nowej S6. Zmiana organizacji ruchu nastąpiła na odcinku o długości około 5 km i umożliwi wybudowanie w miejscu obecnej DK6 jezdni nowej drogi S6. Na tym fragmencie budowanej S6 przebieg nowej drogi pokrywa się ze starą i po to, aby wykonać całość dwujezdniowej drogi ekspresowej trzeba przekładać ruch na wykonane już fragmenty nowego układu drogowego.

 • Na przebudowywanym odcinku A6 w obu kierunkach jedziemy jezdnią z nową nawierzchnią

  20-10-2018
  GDDKiA

  Na odcinku autostrady A6 od węzła Szczecin Dąbie do węzła Rzęśnica przerzucono ruch pojazdów w obu kierunkach na jezdnię w kierunku Szczecina. Jezdnia ta ma już nawierzchnię bitumiczną, która zapewnia kierowcom dużo większy komfort jazdy. Zmiana organizacji ruchu umożliwia rozpoczęcie przebudowy jezdni w stronę Świnoujścia – ostatniego fragmentu autostrady w naszym regionie z nawierzchnią z poniemieckich płyt betonowych. Technologia realizacji robót będzie identyczna jak przy przebudowie przeciwległej jezdni – płyty betonowe zostaną połamane przez specjalną maszynę, następnie zdjęte z drogi, przekruszone w kruszarce i użyte jako podbudowa z kruszywa, na której zostanie wykonana nowa konstrukcja bitumiczna nawierzchni. W związku ze zmianą organizacji ruchu prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, na całej długości przebudowywanego odcinka obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenia prędkości. Zakończenie przebudowy autostrady A6 planowane jest w II kwartale 2020 roku.

 • Jest przetarg na budowę obwodnicy Węgorzyna w ciągu DK20

  17-10-2018
  GDDKiA

  Został ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy Węgorzyna w ciągu DK20. Wykonawcy mają czas do 6 listopada na składanie ofert cenowych. Kryteria wyboru ofert to cena (60%), okres rękojmi za wady fizyczne od 3 do 5 lat (20%) oraz doświadczenie kierownika budowy (20%). Wybrany w postepowaniu wykonawca będzie zobowiązany do wybudowania obwodnicy do końca października 2020 roku. – Ta obwodnica wiele lat czekała na możliwość realizacji, teraz dzięki przyznanemu w ubiegłym roku finansowaniu rządowemu wreszcie powstanie i ruch tranzytowy będzie mógł ominąć Węgorzyno – mówi Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA O/Szczecin. Nowa droga będzie miała długość 1 km i połączy się z wybudowaną już kilkanaście lat temu część obwodnicy od strony Stargardu.