viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZarządzanie ruchem - główne zasady oznakowania robót

02-01-2008

Główne zasady oznakowania robót

Główne zasady oznakowania robót prowadzonych na drogach krajowych.
1. Roboty można rozpocząć po protokolarnym przekazaniu placu budowy wraz z odbiorem oznakowania przez Rejon Dróg,

2. Oznakowanie robót powinno być zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

3. Obowiązuje zgłoszenie zamiaru zmian w oznakowaniu (na 7 dni przed robotami) do zarządzającego ruchem i do Policji (KWP dla dróg krajowych),

4. Należy stosować zasadę minimalizacji utrudnień w ruchu (dotyczy też ruchu pieszego), dla ruchu kołowego - jeśli to możliwe utrzymać dwukierunkową przejezdność,

5. Przy ruchu wahadłowym, w przypadku kierowania ruchem przez „sygnalistów" muszą to być osoby przeszkolone i posiadać aktualne uprawnienia (do kierowania ruchem), ewentualna sygnalizacja świetlna (przy robotach długotrwałych) powinna uwzględniać zmiany natężenia ruchu,

6. Należy tak planować działki robocze (długość, zakres robót), aby utrudnienia w ruchu w miarę możliwości nie pozostawały na okres nocny,

7. Należy uwzględnić właściwe zabezpieczenie ruchu pieszych i rowerzystów (ciągłość ruchu, dojścia do posesji, itp.),

8. Znaki muszą być czytelne (zawsze czyste), stabilne i umieszczone na wymaganej wysokości, znaki zniszczone należy wymieniać,

9. Odległość ustawienia znaków od strefy robót powinna być dostosowana do prędkości na drodze,

10. Stosować zasadę stopniowania ograniczenia prędkości (różnica maks. 30 km/h),

11. Stosowane oznakowanie powinno być adekwatne do wprowadzanych utrudnień,

12. Stosować znaki odblaskowe z folii min. 2 typu (drugiej generacji) w grupie wielkości znaków dużych, wzory znaków zgodne z przepisami,

13. Na zaporach i pachołkach drogowych (na jezdni, poboczach, przy zjazdach) stosować światła ostrzegawcze barwy żółtej załączone przez cały czas trwania robót (przy zamknięciach jezdni - zapory ze znakiem B-1 - świata barwy czerwonej), światła ostrzegawcze dobrze widoczne w każdych warunkach z odległości nie mniejszej niż ustawione oznakowanie ostrzegawcze,

14. Przy zamknięciach pasa ruchu należy dodatkowo stosować tablice zamykające U-26,

15. Tymczasowe oznakowanie poziome na czas robót (barwy żółtej) – powinno być odblaskowe (min. 200 mcd/lx m2),

16. Szerokość pasa ruchu dla pojazdów - min. 3,0m,

17. Należy długość strefy robót dostosować do natężenia ruchu - sprawdzić przepustowość dla ruchu wahadłowego

18. Zabrania się postoju sprzętu i składowania materiałów na jezdni i poboczach (chodnikach) oraz poza wygrodzoną i oznakowaną strefą robót,

19. Sprzęt po zakończonych robotach (działce roboczej) należy usunąć z drogi - postój (parkowanie) poza jezdnią i poboczami,

20. Zabrania się pozostawiania oznakowania związanego z prowadzonymi robotami po ich zakończeniu (po zakończonej działce roboczej) - po ustaniu utrudnień (powinno być ew. oznakowania np. na okres pielęgnacji, oddzielne oznakowanie na okres nocny, itp.,

21. Urządzenia i maszyny pracujące na drodze powinny mieć włączone światła ostrzegawcze (przyczepki sygnalizacyjne) - dotyczy również robót utrzymaniowych Rejon Dróg,

22. Należy zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenia strefy robót (wykopy, roboty mostowe) – nie dopuszcza się stosowania taśm ostrzegawczych nawet przy stosunkowo płytkich wykopach, zabezpieczenia przed wjazdem w strefę robót - pryzmy piachu,