viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2008

 • Obwodnica Białej Podlaskiej - rozpoczęcie prac

  08-01-2009

  25 czerwca 2008


  Ruszyły prace przy Obwodnicy Białej Podlaskiej

  Rozpoczęły się prace przy przebudowie Obwodnicy Białej Podlaskiej. Pierwszy etap to karczowanie drzew i przebudowa przepustów. Następnym będą roboty drogowe.
  Wykonawcą jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. / Acciona Infraestructuras S.A.
 • Największy łukowy most i obwodnica Puław oddane do użytku

  08-01-2009

  12 lipca 2008


  14.JPG
  Największy łukowy most i obwodnica Puław oddane do użytku


  Pierwsi kierowcy przejechali przez największy łukowy most w Polsce ok. godz.15.00. Obiekt ma ponad 1038 m długości, a rozpiętość jego głównego przęsła łukowego wynosi 212 m. W nurcie głównym rzeki nie ma żadnej podpory. To jedyna tego typu konstrukcja w Polsce. Most na Wiśle w Puławach to również pierwszy całościowo monitorowany obiekt w naszym kraju.

  - Z racji gabarytów, możliwości eksploatacyjnych, rekordowej rozpiętości przęsła nurtowego most stanowi istotne osiągnięcie polskiej myśli inżynierskiej. Proszę wierzyć w polskie drogownictwo – powiedział w swoim wystąpieniu Dyrektor Lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podczas uroczystości otwarcia.
 • Spotkanie

  08-01-2009

  19 czerwca 2008


  Spotkanie Informacyjne.
  GDDKiA Oddział w Lublinie zaprasza zainteresowane firmy na Spotkanie Informacyjne dotyczące wieloletniego, kompleksowego (letniego i zimowego) utrzymania dróg krajowych.
 • Ograniczenia wakacyjne

  08-01-2009
  Ograniczenia wakacyjne

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz innen.jpg zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w okresie od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach:
  - w piątki od godziny 18.00 do godziny 22.00
  - w soboty od godziny 8.00 do godziny 14.00
  - w niedziele od godziny 8.00 do godziny 22.00
  oraz
  - 14 sierpnia od godziny 18.00 do godziny 22.00
  - 15 sierpnia od godziny 8.00 do godziny 22.00
  obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.
 • Seminarium o SPOT

  08-01-2009
  Seminarium o SPOT dla przedstawicieli mediów

  Dobiega końca okres wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006. Po raz pierwszy w historii Polska będzie zamykała finansowo pomoc otrzymaną z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

  W związku z tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ma zaszczyt zaprosić na seminarium połączone z wizytą studyjną, które odbędzie się w Puławach 29 maja 2008 r. i będzie dotyczyć projektu Budowa przeprawy przez rzekę Wisłę w Puławach, finansowanego ze środków SPO Transport
 • Budowa obwodnicy Białej Podlaskiej - podpisanie umowy

  08-01-2009
  Budowa obwodnicy Białej Podlaskiej - podpisanie umowy

  Umowę na budowę obwodnicy Białej Podlaskiej podpisano dzisiaj, tj. 19 maja 2008 roku, w siedzibie GDDKiA w Warszawie. Budowa 11-kilometrowej obwodnicy to fragment dużego zadania jakim jest przebudowa drogi krajowej Warszawa – Siedlce – Terespol. Wartość kontraktu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności wynosi 43 182 586,43 euro brutto. Prace budowlane zostaną wykonane w 15 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, a wykonawcą będzie konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. / Acciona Infraestructuras S.A.
  Przebudowa trasy Siedlce – Terespol została podzielona na 4 odcinki. W lipcu 2006 roku były podpisane umowy na 3 odcinki Siedlce-granica województwa mazowieckiego, granica województwa mazowieckiego-Biała Podlaska i Biała Podlaska – Terespol. Prace na tych odcinkach zakończą się jeszcze w tym roku.
 • Obwodnica Hrebennego otwarta.

  08-01-2009
  hrebenne_small.jpg Obwodnica Hrebennego otwarta

  Na tegoroczną „majówkę” kierowcy mogą już pojechać nowo wybudowanym, ponad dwu-kilometrowym odcinkiem Obwodnicy Hrebennego na drodze krajowej nr 17. Koszt budowy obwodnicy to prawie 35 mln zł. Kontrakt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport. Udział środków unijnych stanowił 75% wartości projektu, natomiast udział budżetu państwa to 25%. Wykonawca robót konsorcjum firm MSF MONIZ DA MAIA, SERRA & FORTUNATO – EMPREITEIROS S.A. / TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA wykonał zadanie w 18 miesięcy – od lipca 2006 roku do stycznia 2008 roku.
 • Obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego oddana do ruchu

  08-01-2009
  Obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego oddana do ruchu

  Pierwsze samochody pojawiły się w sobotę, 19 kwietnia br., na zachodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego oddanej do ruchu przez GDDKiA. Koszt budowy ponad 6-kilometrowego odcinka obwodnicy o parametrach drogi ekspresowej to 91 mln złotych (brutto). Wykonawcą robót była firma J&P AVAX S.A. Inwestycja finansowana z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 • Obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego oddana do ruchu

  08-01-2009
  Obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego oddana do ruchu

  Pierwsze samochody pojawiły się w sobotę, 19 kwietnia br., na zachodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego oddanej do ruchu przez GDDKiA. Koszt budowy ponad 6-kilometrowego odcinka obwodnicy o parametrach drogi ekspresowej to 91 mln złotych (brutto). Wykonawcą robót była firma J&P AVAX S.A. Inwestycja finansowana z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 • Obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego

  08-01-2009
  Zmiana Organizacji Ruchu na obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego