viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiADzierżawa i zbycie rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
31.07.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 16.08.2017 9:00

Dzierżawa Parkingu w Trzebawiu.
dzierżawa GDDKiA Poznań
13.06.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 29.06.2017 9:00

Dzierżawa Parkingu w Trzebawiu.
dzierżawa GDDKiA Poznań
24.04.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 09.05.2017 9:00

Dzierżawa Parkingu w Trzebawiu.
dzierżawa GDDKiA Poznań
08.07.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 25.07.2016 9:00

Dzierżawa Parkingu w Trzebawiu.
dzierżawa GDDKiA Poznań
13.06.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 28.06.2016 9:00

Dzierżawa Parkingu w Trzebawiu.
dzierżawa GDDKiA Poznań
20.11.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA/O-PO/R-2/128/2013
Dzierżawa nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S5 na odcinku Gniezno – Poznań od węzła Gniezno Południe w km 0+527,25 do węzła Poznań Wschód w km 34+615 w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).
dzierżawa GDDKiA Poznań powyżej progów
14.05.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA/O-PO/R-2/25/2013
Dzierżawa MOP-ów „Palędzie” i „Skórzewo” na drodze ekspresowej S11
dzierżawa GDDKiA Poznań powyżej progów
09.05.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO/CH-Z-11/4/2013
Monitorowania sygnałów z systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu w Rejonie Chodzież, Obwodzie Drogowym Chodzież i Obwodzie Drogowym Jastrowie oraz monitorowanie sygnału z kamer wizyjnych w Obwodzie Drogowym Oborniki
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
18.07.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.09.2012 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA/O-PO/R-2/66/2012
Dzierżawa nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej nr S5 na odcinku Gniezno – Poznań od węzła Gniezno Południe w km 0+527,25 do węzła Poznań Wschód w km 34+615 w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych
dzierżawa GDDKiA Poznań powyżej progów
04.07.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.09.2012 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA/O-PO/R-2/61/2012
Dzierżawa MOP kategorii III „Łubowo PD” (Pierzyska) oraz „Łubowo PN” (Łubowo) na drodze ekspresowej nr S5.
dzierżawa GDDKiA Poznań powyżej progów
04.07.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 04.09.2012 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA/O-PO/R-2/60/2012
Dzierżawa MOP kategorii II „Czerlejnko PN” (Siekierki) i kategorii III „Czerlejnko PD” (Czerlejno) na drodze ekspresowej nr S5.
dzierżawa GDDKiA Poznań powyżej progów
07.02.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.02.2011 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA/CH/1/11
Pozycja nr 1, miejsce składowania Oborniki - Drewno liściaste miękkie - 80,00 zł netto za 1 m3 80,00 zł/m3 x 11,14 m3 = 891,20 zł oraz - Drewno liściaste miękkie - 140,00 zł netto za 1 m3 140,00 zł/m3 x 12,03 m3 = 1 684,20 zł Wartość składowanego drewna netto = 2 575,40 zł 2 575,40 zł + 8% VAT = 2781,43 zł Cena wywoławcza = 2781,43 zł Pozycja nr 2, miejsce składowania Sobota - Drewno wielkowymiarowe liściaste – 161,00 zł netto za 1 m3 161,00 zł/m3 x 4,84 m3 = 779,24 zł 779,24 zł + 23% (VAT) = 958,47 zł Cena wywoławcza = 958,47 zł
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.11.2010 0:00
Termin składania ofert:
GDDKIA/CH/04/2/2010
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przyczepy ciągnikowej- Autosan D 47B, rok prod. 1983 Obwód Drogowy Jastrowie, ul Roosevelta 25. Zbywany przedmiot można zobaczyć po uzgodnieniu tel. z Kierownikiem Obwodu Drogowego w Jastrowiu p. Kamillą Burdelak pod nr tel. 698 629 792 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7-15 Cena wywoławcza 2 730,00 zł
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
30.11.-0001 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.06.2010 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA/O-PO/R-2/54/2010
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest wybór jednego lub dwóch podmiotów, w którym jeden podmiot może objąć w dzierżawę jeden lub dwa niezależne od siebie Obiekty I i II na drodze ekspresowej S11. Na Obiektach I i II prowadzona będzie działalność związana z obsługą ruchu, w formie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii II o funkcji wypoczynkowo-usługowej. Obiekty I i II zlokalizowane są w ciągu drogi ekspresowej nr S11, na odcinku Złotkowo - autostrada A2, od węzła Swadzim w km 13+068,00 do węzła Głuchowo w km 25+693,57. Przedmiotowe Obiekty to MOP Palędzie i MOP Skórzewo leżące po przeciwnych stronach drogi ekspresowej S11 w km 23+200,00.
dzierżawa GDDKiA Poznań powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-GN-Z-12-wi-424/ 8-3 /2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiAO/Poznań Rejon Gniezno. Załadunek i przewieżienie drewna Kupujący wykonuje sam i na własny koszt . Prace związane z zaladunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych prac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1111/PO-R-2/36/2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/PO-GN-Z-12/ /2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-R-2/36/2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O111/PO-GN-Z-12/ /2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O11/PO-GN-Z-12/ /2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O11111/PO-R-2/36/2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-R-2/36/2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O111/PO-R-2/36/2010
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/PO-GN-Z-12-wi-424-8-2/10
Drewno jest zakfalifikowane jako drewno opałowe pochodzącego z wycinki drzew rosnących w zdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Gnieźnie. Załadunek i przewiezienie drewna Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt . Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych porac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
1/KO/2010
Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki przy drogach krajowych zarządzajacych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Koninie , w sortymentach WD2,WD3,opałowe w ilości ogółem - 737,83 m3. Cena wywoławcza razem dla wszystkich sortymentów wynosi 45 213,06 zł brutto.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-Z-14/1/2010
Sprzedaż destruktu pozyskanego z dróg krajowych nr 8 i 11 w ilości 3000 t. Cena wywoławcza 90 000,00 zł.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.10.2009 0:00
Termin składania ofert:
GDDKIA/O-PO/135/Z/2009
Sprzedaż samochodu osobowego marki Nissan Micra - WXC 965N oraz samochodu osobowego Renault Megane - WXA 017F Cena wywoławcza Nissan Micra - 2 600,00 zł. brutto Cena wywoławcza Renault Megane - 3 200,00 zł. brutto
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA1/O-PO/R-2/160/2009
Sprzedaż elementów barier sprężystych pozyskanych z robót naprawczych odc. autostrady A-2 Konin - Dąbie - 55 ton oraz elelmentów mostowych z rozbiórki mostu w Kole - 11,8 tony
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O-PO-Z-14/32/2009
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych w ilości 17,72 m3.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
GDDKiA/O/PO-GN-Z-12-bz-424-65/09
Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek grab i jesion - ZADANIE I Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek klon i wiąz - ZADANIE II Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek lipa, topola i wierzba - ZADANIE III Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek jesion - ZADANIE IV
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA1/O-PO/KA-Z13-5/241/1/2009
Samochód tow-osob. m-ki Żuk nr rej. PO1795P własność GDDKiA O/PO Rejon w Kaliszu.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O-PO-Z-13-6/241/2009
Piaskarka P-1 nr inw.5.582.0001 rok prod. 1987 OZTiMD Olsztyn, wraz dźwignicą nr inw. 6.641.002 rok prod. 1981 OZTiMD Olsztyn własność GDDKiA O/PO Rejon w Kaliszu. W/w sprzęt znajduje się w siedzibie S.L. w Pleszewie ul.Kaliska 93 Piaskarka P-3 nr inw.5.582.0005,rok prod. 1987 OZTiMD Olsztyn Piaskarka P-3 nr inw.5.582.0006,rok prod. 1987 OZTiMD Olsztyn wraz z dźwignicą bramowa nr inw. 6.641/K/04 własność GDDKiA O/PO Rejon w Kaliszu. W/w sprzęt znajduje się w siedzibie S.L. w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego 37.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA/O-PO/R-2/77/2009
Sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Polo - PO 4476P
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-KA
Sprzedaż destruktu pozyskanego z przebudowy dróg krajowych w ilości - 1060 t, cena wywoławcza 20 885,18 zł brutto
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-NT-Z-17-al-418/6/2009
Sprzedaż destruktu pozyskanego przez Autostradę Wielkopolską S.A. z remontu nawierzchni autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Poznań Sprzedaż destruktu w ilości - 163.600,00 Mg przy cenie jednostkowej netto - 8,89 zł/Mg Cena wywoławcza netto wynosi - 1.454.404,00 zł Cena wywoławcza brutto wynosi - 1.774.372,88 zł
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
UMOWA Nr. GDDKiAO/PO-R2/61/2009
Sprzedaż samochodu osobowego marki Citroen Xsara; PO 9117E oraz samochodu osobowego marki Volkswagen Polo - PO 4476P.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
12/KA/2008
Sprzedaż destruktu pozyskanego z przebudowy dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Poznan Rejon Kalisz, w ilości - 700 t, cena wywoławcza - 8 591,24 zł brutto
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
1/KO/08
Sprzedaż drewna w sortymentach S-4,WD-1,WD-2,WD-3 w ilości 120,28 m3, pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych. Cena wywoławcza razem dla wszystkich sortymentów wynosi 11 369,10 zł /brutto/.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
25/2008
samochód osobowy Fiat Seicento koloru czerwonego, o przebiegu 224590m km, stan techniczny adekwatny do przebiegu i okresu eksploatacji, badanie techniczne ważne do 04.01.2008 r. z radioodtwarzaczem GRUNDIG, zestawem głośnomówiącym NOKIA z anteną i adapterem antenowym Cena wywoławcza brutto 3.000,00 zł.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
GDDKiA O-PO1/R-SR/Z-18//2010
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych Nr 11,12 i 15 administrowanych przez GDDKiA O/Poznań Rejon w Środzie Wlkp.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
17.03.2015
Termin składania ofert:
O.PO.D-3.2020.15.2015
Przetarg na dzierżawę nieruchomości w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II ''Palędzie'' i ''Skórzewo'', zlokalizowanych po obu stronach drogi ekspresowej S11 w km 23+200
dzierżawa GDDKiA Poznań powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
15/RŚR/2007
Zadanie nr 1 - SL Środa Wlkp. - 164,30 mp Zadanie nr 2 - SL Jarocin - 179,00 mp CPV 02130000-4
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-GN-Z-12-bz-424-65-1/09
ZADANIE I - Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek grab i jesion o łącznej masie 3,64 m 3 ZADANIE II - Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek klon i wiąz o łącznej masie 7,29 m 3 ZADANIE III - Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek lipa, topola i wierzba o łącznej masie 17,33 m 3 ZADANIE IV- Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/P Rejon w Gnieźnie - gatunek jesion o łącznej masie 4,64 m 3 (drzewo wycięte w 2008 r.) cena wywoławcza: ZADANIE I : 268,28 zł. słownie: dwieściesześćdziesiątosiemzłotych 28/100, skalkulowana na podstawie ceny Lasów Państwowych. ZADANIE II : 502,33 zł. słownie: pięćsetdwazłote 33/100, skalkulowana na podstawie ceny Lasów Państwowych. ZADANIE III : 882,65 zł. słownie: osiemsetosiemdziesiątdwazłote 65/100, skalkulowana na podstawie ceny Lasów Państwowych. ZADANIE IV : 213,86 zł. słownie: dwieścietrzynaściezłotych 86/100, skalkulowana na podstawie ceny Lasów Państwowych. Drewno jest zakwalifikowane jako opałowe, pochodzi z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych. Załadunek i przewiezienie drewna Oferent wykonuje własnymi środkami/na własny koszt. Prace związane z załadunkiem i transportem zakupionego materiału należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Za ewentualne wypadki i powstałe szkody podczas prowadzenia wyżej wymienionych prac Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-Z-17-ał-418 / 1 / 2010
Sprzedaż zanieczyszczonego destruktu pozyskanego przez Autostradę Wielkopolską S.A. z remontu nawierzchni autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Poznań Sprzedaż zanieczyszczonego destruktu w ilości 1.617,64 Mg przy cenie jednostkowej netto - 17,50 zł / Mg Cena wywoławcza netto wynosi - 28.308,70 zł Cena wywoławcza brutto wynosi - 34.536,61 zł
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-R-2/74/Z/2009
Sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Polo - PO 4476P, rok produkcji 1998, przebieg 143 836, nr.nadwozia WVWZZZ6KZYR517300, cena wywoławcza - 3 800 zł brutto
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/PO-R-2/73/2009
Sprzedaż samochodu osobowego marki Citroen Xsara - PO 9117E, rok prod.1998, przebieg 147 787 km. Pojazd można oglądać na placu MTP, ul. Matejki 63 od poniedziałku do piątku w godz 8 - 14.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O1/PO-NT-Z-17-tp-418/16/2009
Sprzedaż samochodu osobowego Fiat-Seicento , nr rej. PO 8922 N , rok produkcji 1998 , przebieg 392.254,00 km , cena wywoławcza brutto - 1950 zł .
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA O-PO/KA-Z-13-5/241/2009
Sprzedaż samochodu marki Żuk z katalizatorem, rok produkcji 1996
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
4/KA/241/2009
Sprzedaż samochodu marki Żuk z katalizatorem, rok produkcji 1996
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
10/2008
Sprzedaż przyczepy sygnalizacyjnej, rok produkcji 2003, ładowność 0,9 Mg. Cena wywoławcza - 5.000,00 zł.
zbycie GDDKiA Poznań do progów unijnych