viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
30.11.2020
Termin składania ofert: 08.12.2020 8:30
O/OL.D-3.2413.52.2020
Zimowe utrzymanie dróg krajowych nr S7j, S51b, S51c, 58 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Olsztynie – zadanie awaryjne II
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
06.11.2020
Termin składania ofert: 16.11.2020 8:30
O/OL.D-3.2414.7.2020
Dostawa urządzenia (skanera) do nieniszczących oraz precyzyjnych pomiarów położenia dybli oraz kotew w szczelinach dylatacyjnych nawierzchni betonowych
dostawy GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
19.10.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2412.27.2020
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg krajowych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz nakładki w podziale na trzy zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn powyżej progów
09.10.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.38.2020
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 7 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
01.10.2020
Termin składania ofert: 09.11.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.29.2020
Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
22.09.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.40.2020
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) krajowych w sezonie zimowym 2020/2021 na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 3 zadania (II postępowanie)
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
18.09.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.42.2020
Zimowe utrzymanie chodników w miastach i poza miastami w Rejonie w Elblągu w ciągu dróg krajowych nr S7i, S7g, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
16.09.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.39.2020
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w sezonach zimowych 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 w podziale na 3 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
15.09.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.36.2020
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w sezonach zimowych 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 w podziale na 7 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
04.09.2020
Termin składania ofert: 22.09.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.18.2020
Remont chodnika przy drodze krajowej nr 59 m. Ryn, str. lewa od km 22+357 do km 22+590
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
07.07.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.28.2020
Montaż, utrzymanie, demontaż siatki przeciwśnieżnej oraz dostawę siatki i kołków do siatki w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, w podziale na 7 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
02.07.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.29.2020
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, oddział w Olsztynie, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 sezony) z podziałem na 2 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
30.06.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.22.2020
Bieżące utrzymanie systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi krajowej nr S7 na odcinku Elbląg–Ostróda w m. Liksajny w km ok. 45+000 po prawej stronie i w km ok. 39+000 po lewej stronie
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
29.05.2020
Termin składania ofert: 08.06.2020 8:30
O/OL.D-3.2413.26.2020
Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych, padłych w wyniku kolizji drogowych, w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie Rejon w Ostródzie
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
20.05.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.17.2020
Bieżące utrzymanie estetyki dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 4 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
19.05.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.16.2020
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, O/Olsztyn w sezonach zimowych 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 w podziale na 18 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
07.05.2020
Termin składania ofert: 01.06.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.13.2020
Remont mostu przez Kanał Młyński w ciągu drogi krajowej nr 63 w km 13+686 w m. Węgorzewo
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
16.04.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.15.2020
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 sezony) z podziałem na 19 Zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
10.03.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.10.2020
Bieżące utrzymanie estetyki dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejon w Lidzbarku Warmińskim
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
05.03.2020
Termin składania ofert:
O.OL.D-3.2413.8.2020
Usługi interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczające w ciągu dróg krajowych, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, z podziałem na zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
04.11.2019
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.29.2019.F-2
Sprzątanie i utrzymanie w czystości budynków oraz posesji należących do GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
10.09.2019
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2412.13.2019.I-4
Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno – Olszyny
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn powyżej progów
14.08.2019
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2412.37.2019.Z-4
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu Obwód Drogowy w Elblągu; Droga Krajowa nr S7i, km 48+850 – 57+116; 76+579 - 77+315, na odcinku Granica Województwa – Obwodnica Elbląga
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
17.10.2018
Termin składania ofert: 25.02.2019 11:00
O/OL.D-3.2410.2.2018.KP-11
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów