viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
01.12.2020
Termin składania ofert: 15.01.2021 9:45
O.PO.D-3.2411.134.2020
Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32
roboty budowlane GDDKiA Poznań powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.48.2020
Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 (II postępowanie)
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.50.2020
Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 (II postępowanie)
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.49.2020
Wykonanie Studium korytarzowego oraz Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51 - III postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert: 16.12.2020 10:45
O.PO.D-3.2413.136.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Ujście – Chodzież (Oleśnica)
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
04.12.2020
Termin składania ofert: 05.01.2021 10:40
O.Op.D-3.2413.31.2020(58)
Utrzymanie zieleni wysokiej i średniej przy drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu Rejonie w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 30.06.2024r.
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
04.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 14.12.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.22.2020.mj
Świadczenie usług ochroniarskich polegających na dozorowaniu obiektów i mienia Oddziału GDDKiA w Kielcach bazy zaplecza technicznego przy ul. Krakowskiej 54
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
04.12.2020
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2410.2.2020
Regionalny Projekt Wdrożeniowy realizowany w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 (RPW KSZRD E1) w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR w Strykowie.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2411.68.2020
Projekt i budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert: 08.01.2021 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.52.2020
Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20
roboty budowlane GDDKiA Szczecin powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert: 13.01.2021 11:00
O.Gd.KP-9.2410.08.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert: 13.01.2021 10:00
O.GD.KP-12.2410.11.2020
Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem).
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
04.12.2020
Termin składania ofert: 15.12.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.73.2020
Analiza porealizacyjna autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) - Węzeł Pyrzowice (bez węzła) od km 459+200 do km 474+350
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
03.12.2020
Termin składania ofert: 11.12.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.226.2020
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad dwoma zadaniami pn.: „Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych - ekranów akustycznych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Żernickiej 152 i 154 we Wrocławiu, km od 14+800 do 15+550” oraz „Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych - ekranu akustycznego wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Melioranckiej 52 we Wrocławiu o długości ekranu 485 m – początek ekranu w km 23+610”.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
02.12.2020
Termin składania ofert: 11.12.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.21.2020.az
„Obsługa i serwis stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR)”
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
01.12.2020
Termin składania ofert: 17.12.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.32.2020
Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości w miejscu prześwitów między krawędziami sąsiadujących pomostów obiektów mostowych w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 5 zadań
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
01.12.2020
Termin składania ofert: 11.12.2020 10:45
O.PO.D-3.2413.130.2020
Weryfikator dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: - elektrycznych i elektroenergetycznych, - telekomunikacyjnych, - cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - gazowych
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
01.12.2020
Termin składania ofert: 10.12.2020 10:45
O.PO.D-3.2413.135.2020
Naprawa i przeglądy samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Lesznie.
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
01.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2411.66.2020
„Projekt i budowa dodatkowych urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
30.11.2020
Termin składania ofert: 10.12.2020 8:30
O/OL.D-3.2413.52.2020
Zimowe utrzymanie dróg krajowych nr S7j, S51b, S51c, 58 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Olsztynie – zadanie awaryjne II
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
30.11.2020
Termin składania ofert: 15.12.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.22.2020
Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych w pobliżu drogi ekspresowej nr 8 (odcinek Jeżewo Stare – Mężenin) na Miejscu Obsługi Podróżnych „Cibory Płd.”
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
30.11.2020
Termin składania ofert: 04.01.2021 10:50
O.Sz.D-3.2413.56.2020
Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Budowa infrastruktury drogowej na granicznym, początkowym odcinku autostrady A6 oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad ww. przedsięwzięciem w czasie robót budowlanych
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
30.11.2020
Termin składania ofert: 11.01.2021 11:00
O.Gd.I-1.2413.26.2020
KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OBWODNICY SZTUMU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 55
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
30.11.2020
Termin składania ofert: 07.01.2021 10:00
O.GD.KP-11.2410.10.2020
Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem).
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
27.11.2020
Termin składania ofert: 30.12.2020 11:00
O.LU.D3.2411.20.2020.AW
Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla celów projektowania dróg (Etap I) oraz opracowań geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych (Etap II) dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa obwodnicy Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74” wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i klauzul zatwierdzających.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
27.11.2020
Termin składania ofert: 08.12.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.127.2020
Usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Kaliszu, Obwodu Drogowego w Kaliszu i Obwodu Drogowego w Pleszewie
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
27.11.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 08.12.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.230.2020
Usługa ochrony mienia, budynków i posesji z podziałem na dwie Części Część I: Ochrona fizyczna całodobowa: Rejon Głogów, Rejon Legnica, Rejon Lubań, Rejon Wrocław, Oddział Wrocław ul. Powstańców Śląskich 186, Oddział Wrocław Wydział Technologii Mokronos Dolny Część II: Ochrona fizyczna po godzinach pracy oraz w dni wolne: Rejon Kłodzko, Rejon Oleśnica, Rejon Wałbrzych, Rejon Wołów
usługi GDDKiA Wrocław
02.12.2020
Termin składania ofert: 14.12.2020 9:45
O.ZG.D-3.2414.3.2020
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej zlokalizowanej na drogach krajowych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Zielonej Górze oraz obiektów administracyjno-biurowych administrowanych przez GDDKiA z podziałem na 5 części
dostawy GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
27.10.2020
Termin składania ofert: 08.12.2020 10:45
O.PO.D-3.2413.131.2020
Branżowy nadzór inwestorski dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 36 w m. Krotoszyn” w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
27.11.2020
Termin składania ofert: 04.12.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.240.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu Wrocław w 2020/2021 roku – niezbędne prace utrzymaniowe
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.11.2020
Termin składania ofert: 03.12.2020 10:50
O.BI.D-3.2414.4.2020
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i Rejonów.
dostawy GDDKiA Białystok do progów unijnych
24.11.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.56.2020
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór’’ (z węzłem)’’Odcinek VII od km ok 580+190 do km ok 598+216 z węzłem „Łukowisko” o długości około 18,026 km.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
23.11.2020
Termin składania ofert: 08.12.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.70.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ekranów akustycznych wraz z utworzeniem strefy ruchu uspokojonego na odcinku DK44 (ulica Gliwicka) w Mikołowie od km 14+900 do km 16+900”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
20.11.2020
Termin składania ofert: 23.12.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.32.2020
Usługi likwidacji śliskości zimowej i odśnieżania nawierzchni dróg, parkingów, zatok autobusowych oraz ciągów pieszo – rowerowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Augustowie, Białymstoku, Suwałkach i Zambrowie, w sezonie zimowym 2020 -2024
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
20.11.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 04.12.2020 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.20.2020.34
Stała i kompleksowa obsługa prawna Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
20.11.2020
Termin składania ofert: 11.12.2020 9:45
O.PO.D-3.2412.129.2020
Rozbudowa dk nr 22 na odcinku Podgaje-granica województwa wielkopolskiego w zakresie odc. 1, 2 i 3
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
20.11.2020
Termin składania ofert: 30.11.2020 10:15
O.PO.D-3.2414.132.2020
Dostawa na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń drukujących na potrzeby wdrożenia Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w GDDKiA O/Poznań i podległych jej jednostkach terenowych.
dostawy GDDKiA Poznań do progów unijnych
19.11.2020
Termin składania ofert: 27.11.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.125.2020
Usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Kępnie, Obwodu Drogowego w Kępnie i Obwodu Drogowego w Ostrzeszowie
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
19.11.2020
Termin składania ofert: 27.11.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.29.2020
Usługa sprzątania pomieszczeń na terenie Obiektów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20 oraz ul. Rejtana 8a, Rzeszów.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
19.11.2020
Termin składania ofert: 04.12.2020 10:15
O.PO.D-3.2411.128.2020
Przebudowa drogi krajowej nr 15 w m. Krotoszyn na odcinku od km 56+000 do km 56+347 na długości 0,347 km
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
19.11.2020
Termin składania ofert: 16.12.2020 9:30
O.ZG.D-3.2411.14.2020
„Rozbudowa drogi krajowej nr 92 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1339F w m. Trzciel”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
19.11.2020
Termin składania ofert: 01.12.2020 10:50
O.Op.D-3.2413.32.2020 (59)
„Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 40, 40a, 41, 41a, 41b, 46, 46c, 46g i 46i będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Nysie w okresie 24 miesięcy”
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
18.11.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2410.58.2020
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem), Odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem „Cicibór” o długości około 14,108 km.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
18.11.2020
Termin składania ofert: 26.11.2020 11:00
O.GD.F-2.2413.25.2020
„SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH” z podziałem na 5 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.11.2020
Termin składania ofert: 18.12.2020 8:40
O.Op.D-3.2412.23.2020 (53)
Wykonywanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych na terenie Rejonu w Kluczborku Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 48 miesięcy od daty podpisania umowy
roboty budowlane GDDKiA Opole powyżej progów
16.11.2020
Termin składania ofert: 01.12.2020 10:00
O.KA.D-3.2413.60.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Remont estakady w ciągu drogi krajowej nr 81 w km 62+780 – jezdnia prawa i lewa – w miejscowości Skoczów’’
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
16.11.2020
Termin składania ofert: 26.11.2020 10:50
O.Op.D-3.2413.30.2020 (56)
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania : „Rozbudowa drogi krajowej nr 41 na odcinku w m. Wierzbięcice”
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
16.11.2020
Termin składania ofert: 04.12.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.62.2020
„Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Rejonów podległych Oddziałowi GDDKiA w Katowicach z podziałem na części”
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
16.11.2020
Termin składania ofert: 24.11.2020 11:00
O.GD.ZFŚS.2414.3.2020
„Dostawa kart podarunkowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku”
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.11.2020
Termin składania ofert: 30.11.2020 10:50
O.Op.D-3.2412.21.2020(47)
Remont, wymiana i ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drogach krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział w Opolu w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2024r. z podziałem na 3 części
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych