viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
20.11.2020
Termin składania ofert: 02.12.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.69.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK86 w Będzinie na wysokości ulic: Hutniczej, Mickiewicza i Wolności od km 11+704 do km 12+915”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
05.11.2020
Termin składania ofert: 20.11.2020 10:15
O.PO.D-3.2412.124.2020
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 36 w m. Krotoszyn w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
28.10.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.LU.D-3.2411.15.2020.db
„Wykonanie zwiększonego zakresu badań geologicznych niezbędnych do opracowania Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma cześć 1, dł. ok. 34,60 km”
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
28.10.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 02.11.2020 15:00
O.LU.D-3.2411.16.2020.mc
„Wykonanie zwiększonego zakresu badań geologicznych niezbędnych do opracowania Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma cześć 2, dł. ok. 22,96 km”
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
23.10.2020
Termin składania ofert: 02.11.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.31.2020
Usługi likwidacji śliskości zimowej i odśnieżania na drogach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Białymstoku i Suwałkach, w sezonie zimowym 2020 – 2021, w podziale na trzy części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
23.10.2020
Termin składania ofert: 03.11.2020 9:00
O.Ki.D-3.2414.1.2020.mj
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w jednostkach podległych GDDKiA – Oddział w Kielcach z podziałem na 7 części
dostawy GDDKiA Kielce do progów unijnych
22.10.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 10.11.2020 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.12.2020.21
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN - do 10.11.2020 r. do godz. 09:30. Stała i kompleksowa obsługa prawna Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
22.10.2020
Termin składania ofert: 05.11.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.54.2020
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INFORMATYCZNA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
22.10.2020
Termin składania ofert: 02.11.2020 11:00
O.Ł.D3.2414.1.2020.ig
Dostawa komputerów, monitorów i laptopów z podziałem na 2 części
dostawy GDDKiA Łódź do progów unijnych
21.10.2020
Termin składania ofert: 30.10.2020 11:00
O.LU.D-3.2411.17.2020.mc
Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Rozbudowa drogi polegająca na budowie miejsca do ważenia i kontroli pojazdów na odcinku drogi krajowej nr 74 w m. Maziarka (Annopol)”
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
20.10.2020
Termin składania ofert: 28.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.30.2020
Usługi utrzymania estetyki pasów drogowych dróg krajowych na terenie Oddziału w Białymstoku w podziale na 2 części: Część I. Rejon w Białymstoku Część II. Rejon w Bielsku Podlaskim
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
16.10.2020
Termin składania ofert: 02.11.2020 9:00
O.Gd.Z-12.2412.20.2020
Uszczelnienie wygrodzenia siatką ogrodzeniową węzłów drogowych drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta od km 312+700 do km 336+659) z podziałem na osiem odcinków o łącznej długości 2,0 km
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.10.2020
Termin składania ofert: 26.10.2020 10:50
O.Op.D-3.2413.24.2020 (43)
Uruchomienie oraz kompleksowa obsługa w latach 2021 2022 stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
15.10.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 18.11.2020 9:30
O.WR.D-3.2410.153.2020
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz podległych Rejonów z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby: • GDDKiA Oddział we Wrocławiu • GDDKiA Oddział we Wrocławiu Laboratorium Drogowe Zadanie 2: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby: • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Głogowie • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Kłodzku • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Legnicy • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Lubaniu • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Oleśnicy • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Wałbrzychu • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Wołowie • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon we Wrocławiu Zadanie 3: Usługi kurierskie w obrocie krajowym na potrzeby GDDKiA Oddział we Wrocławiu i podległych Rejonów
usługi GDDKiA Wrocław
12.10.2020
Termin składania ofert: 03.11.2020 8:00
O.Gd.Z-12.2412.18.2020
„Zastępcze zakończenie budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku” z podziałem na 2 części zamówienia
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.10.2020
Termin składania ofert: 23.10.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.31.2020
Poprawa współczynnika tarcia (parametrów szorstkości) nawierzchni w technologii śrutowania na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na zadania (powtórzenie)
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
07.10.2020
Termin składania ofert: 15.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2414.3.2020
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowych typu PICK-UP 4x4 dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe Oddział w Białymstoku
dostawy GDDKiA Białystok do progów unijnych
06.10.2020
Termin składania ofert: 14.10.2020 10:50
O.Op.D-3.2414.01.2020 (49)
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla budynku Wydziału technologii i jakości Budowy Dróg, archiwum i obwodu drogowego przy ul. Żerkowickiej 1c w Opolu w okresie 24 miesięcy.
dostawy GDDKiA Opole do progów unijnych
02.10.2020
Termin składania ofert: 12.10.2020 10:50
O.Op.D-3.2414.02.2020 (50)
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla OSW Drogowiec w Pokrzywnej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.
dostawy GDDKiA Opole do progów unijnych
30.09.2020
Termin składania ofert: 15.10.2020 10:50
O.Op.D-3.2412.24.2020 (54)
Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole – Rejon w Nysie w latach 2020-2024
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
30.09.2020
Termin składania ofert: 15.10.2020 11:00
O.LU.D-3.2412.12.2020.mc
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na drodze krajowej nr 63 w m. Łuków na istniejących przejściach dla pieszych: zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych w km 301+091 oraz znaku aktywnego D-6 z podświetleniem i pulsatorem na wysięgniku nad przejściem dla pieszych z zasilaniem solarno-hybrydowym oraz z doświetleniem SSOD w km 300+956 oraz w km 301+166.”
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
29.09.2020
Termin składania ofert: 14.10.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.24.2020.gk
Budowa zjazdów do działek numer 1390/5 i 1391/5 z ulicy Kolejowej w miejscowości Szydłowiec w ramach budowy drogi krajowej Nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia – granica woj. mazowieckiego
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
29.09.2020
Termin składania ofert: 14.10.2020 11:45
O.PO.D-3.2411.110.2020
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi krajowej nr 25 w m. Skulsk
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
23.10.2020
Termin składania ofert: 10.11.2020 11:15
O.PO.D-3.2411.118.2020
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi krajowej nr 25 w m. Skulsk
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
28.09.2020
Termin składania ofert: 26.10.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.23.2020.gk
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT „Projekt i budowa urządzeń odprowadzających wodę z istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej w km: 48+580 dk 9 w m. Lubienia, gmina Brody, powiat starachowicki
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
07.10.2020
Termin składania ofert: 15.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.27.2020
Usługi likwidacji śliskości zimowej i odśnieżania na drogach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Białymstoku i Suwałkach, w sezonie zimowym 2020 – 2021, w podziale na dwie części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
28.09.2020
Termin składania ofert: 08.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.26.2020
Opracowanie Studium Korytarzowego dla zadania pn. Budowa obwodnicy Zambrowa, w ciągu dróg krajowych nr 63 i nr 66
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
15.10.2020
Termin składania ofert: 23.10.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.28.2020
Dostosowanie, utrzymanie, naprawy i konserwacje elementów telematyki drogowej zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Oddział w Białymstoku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Bielsk Podlaski
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
28.09.2020
Termin składania ofert: 06.10.2020 11:15
O.KR.D-3.2414.2.2020
Dostawa automatycznej piły dwutarczowej do cięcia próbek mieszanek mineralno-asfaltowych
dostawy GDDKiA Kraków do progów unijnych
25.09.2020
Termin składania ofert: 13.10.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.21.2020.az
UWAGA! TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI! Wykonanie i montaż zabezpieczeń prześwitów pomiędzy obiektami mostowymi w ciągu drogi S7 i S74
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
25.09.2020
Termin składania ofert: 12.10.2020 11:15
O.PO.D-3.2412.93.2020
Budowa oświetlenia drogowego i zasilania urządzeń BRD w obszarze węzła Bralin w ciągu drogi S-8
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
25.09.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Gd.KP-6.2412.19.2020
„Wykonanie robót na obiekcie WD-1 w ciągu DK 22 od 339+895 do 340+070 km”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.09.2020
Termin składania ofert: 06.10.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.20.2020.gk
Wykonanie w latach 2020 – 2023 monitoringu skuteczności zastosowania metod i środków ochrony środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 odcinek Chęciny – Jędrzejów
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
24.09.2020
Termin składania ofert: 09.10.2020 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.3.2020.24
Przebudowa DK 55 polegająca na budowie chodnika w m. Dusocin od km 84+469 do km 84+900
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
24.09.2020
Termin składania ofert: 02.10.2020 11:00
O.LU.D-3.2412.11.2020.mc
„Wycinka drzew z pasów drogowych dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie w Rejonie Chełmie na drogach krajowych nr 12, 17 i 82 w podziale na 3 części: Część I – DK 12 odc. Piaski –Chełm –Gr. Państwa, Część II – DK17 odc. Piaski – Izbica i Część III DK82 odc. Lublin – Włodawa”.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
21.09.2020
Termin składania ofert: 09.10.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.182.2020
Zaprojektowanie i wymiana dylatacji wiaduktu WD-8 drogi S8 z modułowych na poliuretanowe
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
21.09.2020
Termin składania ofert: 06.10.2020 9:00
O.Gd.Z-14.2412.17.2020
„BUDOWA CHODNIKA W CIĄGI DK21 W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYNA W RAMACH PROGRAMU „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA DK21 W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYNA”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.09.2020
Termin składania ofert: 06.10.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.30.2020
Zaprojektowanie i wykonanie wymiany dylatacji bitumicznych na obiektach inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 3 zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
17.09.2020
Termin składania ofert: 30.09.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.50.2020
Analiza porealizacyjna autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) - Węzeł Pyrzowice (bez węzła) od km 459+200 do km 474+350
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
17.09.2020
Termin składania ofert: 29.09.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.49.2020
Analiza porealizacyjna autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Odcinek H - węzeł Zawodzie (bez węzła) - Węzeł Woźniki (z węzłem) od km 442+500do km 459+200
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
17.09.2020
Termin składania ofert: 28.09.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.48.2020
Analiza porealizacyjna autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Odcinek G - węzeł Blachownia (bez węzła) - Węzeł Zawodzie (z węzłem) od km 437+800 do km 442+500
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
16.09.2020
Termin składania ofert: 01.10.2020 11:00
O.LU.D-3.2411.13.2020.db
Wykonanie dodatkowego wygrodzenia ruchu pieszego od ruchu kołowego na moście im. Jana Pawła II w Puławach
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
16.09.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-1.2413.22.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego: „ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22 W M. GNOJEWO WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU GNOJEWO - CISY” – wykonanie projektu lewoskrętu
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.09.2020
Termin składania ofert: 25.09.2020 8:30
O/OL.D-3.2413.41.2020
Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych padłych w wyniku kolizji drogowych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie (II postępowanie)
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
15.09.2020
Termin składania ofert: 24.09.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.18.2020.jr
Wykonanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących własnością GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na 6 części: Część 1: samochody w użytkowaniu Oddziału w Kielcach Część 2: samochody w użytkowaniu Rejonu w Busku - Zdroju Część 3: samochody w użytkowaniu Rejonu w Jędrzejowie Część 4: samochody w użytkowaniu Rejonu w Kielcach Część 5: samochody w użytkowaniu Rejonu w Opatowie Część 6: samochody w użytkowaniu Rejonu w Starachowicach
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
14.09.2020
Termin składania ofert: 29.09.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.21.2020
Wzmocnienie obiektu MD-16A w ciągu drogi dojazdowej DD11 w km 2+428,27 w ramach zadania Rozbudowa drogi krajowej nr 8 (...) odcinek Ib: węzeł Poręba - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
14.09.2020
Termin składania ofert: 29.09.2020 11:45
O.PO.D-3.2411.107.2020
Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Kotlin – Suchorzew - Piekarzew
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
10.09.2020
Termin składania ofert: 25.09.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.20.2020
Remont drogi krajowej nr 64 Piątnica – DW 668 od km 0+350 do km 1+011 o łącznej długości 0,661 km
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
10.09.2020
Termin składania ofert: 24.09.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.22.2020
Opracowanie Studium Korytarzowego dla zadania pn. Budowa obwodnicy Zambrowa, w ciągu dróg krajowych nr 63 i nr 66
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
09.09.2020
Termin składania ofert: 12.10.2020 11:00
O.LU.D3.2411.10.2020.AW
Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla celów projektowania dróg (Etap I) oraz opracowań geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych (Etap II) dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa obwodnicy Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74” wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i klauzul zatwierdzających.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów