viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2009

 • Nowy chodnik w Makoszynie

  04-11-2009
  Zakończyła się budowa chodnika w Makoszynie wzdłuż drogi krajowej nr 74 Sulejów – Kielce – Kraśnik. Inwestycja zrealizowana przez kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w porozumieniu z gminą Bieliny ma poprawić bezpieczeństwo ruchu.
 • Zegary śmierci ostrzegały

  04-11-2009
  Zakończony w poniedziałek trzydniowy happening w ramach programu „Drogi Zaufania - Bezpiecznych Osiem” poprzedził inne działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadzące do poprawy bezpieczeństwa na świętokrzyskich odcinkach dróg krajowych nr 7 Warszawa – Kielce – Kraków i nr 9 Radom – Ostrowiec – Rzeszów.
 • Happeningi dla bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 9

  04-11-2009

  „Zegary śmierci” informujące o liczbie i przyczynach najtragiczniejszych wypadków śmiertelnych zostaną ustawione przy drodze krajowej nr 9 Radom – Ostrowiec – Rzeszów w powiatach sandomierskim, opatowskim i ostrowieckim. W sobotę, niedzielę i poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizuje również przy tej trasie happeningi adresowane do kierowców. A wszystko w ramach akcji „Drogi Zaufania – Bezpiecznych Osiem” mającej na celu zredukowanie liczby śmiertelnych zdarzeń i poprawę bezpieczeństwa na drogach.
 • Pierwszy etap przatargu na most w Sandomierzu

  04-11-2009

  Jedenaście wniosków od firm i konsorcjów o dopuszczenie do przetargu na budowę mostu w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 wpłynęło już do kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Termin ich składania bądź wysyłania upłynął 23 czerwca. Komisja przetargowa czeka jeszcze na ewentualne wnioski wysłane pocztą. O tym, który z oferentów zostanie dopuszczony do przetargu zadecyduje w przyszłym tygodniu.
 • Propozycje przebiegu odcinka Sulejów - Przełom/Mniów drogi 74

  04-11-2009
  Wstępne propozycje nowego przebiegu drogi ekspresowej nr 74 na odcinku Sulejów – Przełom/Mniów zaprezentowali wczoraj przedstawicielom gmin, przez których teren biec będzie trasa, jej projektanci. Spotkanie odbyło się w siedzibie kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Teren pod budowę odcinka drogi nr 7 Skarżysko - Wystepa przygotowany

  04-11-2009

  Wycinka drzew na terenach leśnych i prace przy rozminowaniu tych terenów poprzedziły budowę odcinka drogi ekspresowej nr 7 Skarżysko – Występa. W marcu 2008 wyspecjalizowana firma saperska rozminowała teren o powierzchni 8,7 hektara. W sumie wykopano z ziemi blisko 140 sztuk amunicji. Dzięki sprawnie przeprowadzanym pracom przygotowawczym zasadnicze roboty będą mogły ruszyć natychmiast po rozstrzygnięciu ogłoszonego w kwietniu przetargu.
 • Drogi nr 7 i 9 w programie "Bezpiecznych Osiem"

  04-11-2009

  Aż w piętnastu nowych punktach przy najważniejszych świętokrzyskich drogach krajowych nr 7 i 9 będzie można umieścić fotoradary. Konstrukcje pod te urządzenia ustawi kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach programu „Drogi Zaufania – Bezpiecznych Osiem”. Przetarg na te prace zostanie ogłoszony jeszcze w czerwcu.
 • Węzeł Północ na półmetku

  04-11-2009
  Dobiegają końca prace przy czterech wiaduktach powstających w ramach węzła Kielce Północ. Inwestycja realizowana u zbiegu dwóch dróg krajowych nr 7 Warszawa – Kraków i nr 73 Kielce – Tarnów rozpoczęła się w lipcu ubiegłego roku. Termin zakończenia robót zaplanowano na rok 2009.
 • Ponad 50 kilometrów dróg z nową nawierzchnią

  04-11-2009
  Dziewięć odcinków dróg krajowych w województwie świętokrzyskim będzie miało nową nawierzchnię. Tegoroczne remonty obejmują w sumie ponad 52 kilometry dróg.
 • Inżynierowie budownictwa wymienili doświadczenia

  04-11-2009
  Plany rozbudowy dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego prezentowała Ewa Sayor, dyrektor Oddziału Kielce Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podczas spotkania zorganizowanego w Busku przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.