viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZamówienia wyłączone spod ustawy Pzp poza POIiŚ

 • Zamówienie z dnia 30.07.2020

  30-07-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu Obwodu Drogowego w Koronowie ul. Droga do Różanny 16, 86-010 Koronowo.

 • Zamówienie z dnia 28.07.2020

  28-07-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Adaptacja pomieszczeń budynku portierni na potrzeby prowadzenia zimowego utrzymania dróg, zlokalizowanego na terenie siedziby Rejonu we Włocławku

 • Zamówienie z dnia 20.07.2020

  20-07-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Remont i konserwacja zapleczy technicznych administrowanych przez Rejon w Nakle nad Notecią.

 • Zamówienie z dnia 15.07.2020

  15-07-2020

  Przedmiot zamówienia:

  „Zabezpieczenie przestrzeni na pięciu obiektach mostowych usytuowanych w ciągu obwodnicy Inowrocławia (droga krajowa nr 15f i 25i) poprzez montaż siatek zabezpieczających”

 • Zamówienie z dnia 14.07.2020

  14-07-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu wizyjnego (CCTV) w obiektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

 • Zamówienie z dnia 08.07.2020

  08-07-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 5 w województwie kujawsko - pomorskim o chodnik w miejscowości Osielsko – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

  Zamówienie obejmuje branże drogową, teletechniczną i geodezyjną.

 • Zamówienie z dnia 01.07.2020

  01-07-2020

  Przedmiot zamówienia:

  „Remont i konserwacja budynku magazynu soli zlokalizowanego na terenie Bazy Materiałowej w Przydatkach Gołaszewskich Obwodu Drogowego w Kowalu”

 • Zamówienie z dnia 30.06.2020

  30-06-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie projektu elektrycznego i wykonawczego instalacji elektrycznej układu załączania rezerwy zasilania (SZR) sieć – agregat, wraz z wykonaniem instrukcji współpracy agregatu z siecią, dla budynków:

  - Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad w Bydgoszczy na ul. Fordońskiej 6,

  - Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe na ul. Nowotoruńskiej 31.

 • Zamówienie z dnia 25.06.2020 (2)

  25-06-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont drogi krajowej nr 25 w miejscowościach Prądocin i Chmielniki od km 161+500 do km 162+640.”

 • Zamówienie z dnia 25.06.2020

  25-06-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Remont elewacji, dachu i ścian budynku magazynu na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Młyńcu k. Lubicza dla GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu.