viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

 • Laboratorium GDDKiA na drogach wojewódzkich

  21-05-2013

  Przedstawiciele olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego podpisali porozumienie o współpracy w zakresie wykorzystania wiedzy, doświadczenia i sprzętu laboratorium drogowego GDDKiA na inwestycjach prowadzonych na drogach wojewódzkich.

 • Unijne dofinansowanie dla drogi krajowej nr 65 Gołdap – Kowale Oleckie

  17-05-2013

  Podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowy blisko szesnastokilometrowego odcinka drogi krajowej nr 65 Gołdap – Kowale Oleckie. Zadanie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej  (Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Poziom dofinansowania z UE to 10 mln euro.

 • Przetarg na aktualizację i optymalizację projektu dla S-51

  15-05-2013

  Ruszył przetarg na aktualizację i optymalizację projektu dla drogi ekspresowej S-51 Olsztyn-Olszynek. Niedawno zostały podpisane umowy na wykonanie aktualizacji i optymalizacji dokumentacji projektowej dla trzech odcinków S-7. Teraz kolej na drogę łączącą stolicę regionu z ekspresową „siódemką” w kierunku Warszawy.

 • Nowe MOP-y przy S-7

  07-05-2013

  Podróżni jadący „siódemką” na trasie Warszawa – Gdańsk mogą korzystać z kolejnych MOP-ów przy tej trasie. Z początkiem maja w pełnym zakresie rozpoczęły działalność dwa miejsca obsługi podróżnych  w miejscowości Sople przy drodze ekspresowej S-7 na odcinku Pasłęk - Miłomłyn.

 • Umowy na aktualizację i optymalizację projektów dla S7

  06-05-2013

  Podpisane zostały umowy na aktualizację i optymalizację projektów dla trzech warmińsko-mazurskich odcinków S7. Zadaniem wykonawcy będzie dostosowanie projektów budowlanych dla drogi ekspresowej S7 od Miłomłyna do Olsztynka i od Nidzicy do Napierek do zmieniających się przepisów m.in. w zakresie ekranów akustycznych i drogowych barier ochronnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych.

 • S-7 Olsztynek-Nidzica. Powtórzenie ogłoszenia. Kolejne 21 dni na złożenie wniosków od usługodawców i dostawców

  29-04-2013

  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje o ponownym otwarciu terminu na dokonanie zgłoszeń należności od Wykonawcy realizującego kontrakt:

  „Projekt i budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek – Nidzica (km 175+800 do km 203+600) wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (km 109+500 do km 115+500)”.

 • Rusza naprawa nasypu. Na koszt wykonawcy

  08-04-2013

  Zgodnie z planem, wykonawca odcinka drogi ekspresowej S7 Pasłęk – Miłomłyn, firma Strabag przystąpi 9 kwietnia do naprawy osiadającego nasypu na drodze ekspresowej S7 koło Miłomłyna. Wykonawca usunie usterkę na własny koszt. Po zakończeniu naprawy GDDKiA zażąda dodatkowo wydłużenia gwarancji przez wykonawcę na naprawiany fragment drogi.

 • 14 wykonawców chętnych do budowy drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie

  27-02-2013

  Do dziś można było składać wnioski  o dopuszczenie do udziału w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 65 Gołdap – Kowale Oleckie. Postępowanie przetargowe jest dwuetapowe. W pierwszym etapie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło 14 wykonawców. Obecnie złożone wnioski będą oceniane pod kątem doświadczenia oraz  potencjału technicznego i ekonomicznego wykonawców. Zakwalifikowani do drugiego etapu wykonawcy zostaną zaproszeni do złożenia ofert cenowych. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą  to czerwiec 2013 r.

   

 • Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 dostępna dla kierowców

  21-02-2013

  Kierowcy mogą już jeździć obwodnicą Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65. Droga została  udostępniona do ruchu warunkowo, ponieważ nie zostały zakończone jeszcze wszystkie prace na drogach serwisowych, przy umocnieniu rowów i skarp oraz przebudowie urządzeń melioracyjnych. Wykonawca zrealizuje te zadania wiosną. Do czasu zakończenia prac wykończeniowych na obwodnicy Olecka będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu (70 km/h).

 • Dk 16 Biskupiec - Borki Wielkie. 21 dni na złożenie wniosków od dostawców i usługodawców

  25-01-2013

  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad informuje o otwarciu terminu na dokonanie zgłoszeń należności od Wykonawcy realizującego kontrakt: „Rozbudowa drogi krajowej nr 16  etap IV na odcinku Biskupiec – Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69”.